Ikääntyvien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen ja kotiin vietävät palvelut
-

Projektin tavoitteena on, että ikääntyneet saavat ennaltaehkäisevästi ja näyttöön perustuen tukea ja ohjausta terveyden, mielenterveyden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja pärjäämisen vahvistumiseksi ja että myös harvaan asutun maaseutualueen asukkaille on järjestettävissä kotisairaalapalveluita projektissa kehitetyn ja pilotoidun mallin mukaisesti. Keskiössä on myös tavoite muodostaa  hyvinvointialueelle yhdenmukaiset palvelusisällöt ja mahdollistaa ikääntyvien osallisuutta.

Nykytilan haasteena on, että ikääntyvien hyvinvointiin liittyviä tarpeita ei tunnisteta ajoissa, eikä ennaltaehkäisevää tukea ole saatavilla riittävästi. Pohjois-Savossa haasteena ovat erityisesti perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät, joita meillä on edelleen 46 % maan keskiarvoa enemmän. Myös kotisairaalatoiminnan määrä kotihoidon yksiköissä on alle maan keskiarvon.

Projektin tuloksena syntyy laajennettu palveluvalikko, joka kattaa myös sähköiset palvelut ja matalan kynnyksen toimintamuodot. Tällöin palvelua on saatavilla asiakkaan arjessa helposti ja saumattomasti, myös asiakkaan kotona. Myös kotisairaalatoimintaa on pystytty laajentamaan ympärivuorokautiseksi toiminnaksi, joka mahdollistaa laajempien hoitotoimenpiteiden toteuttamisen avohoidossa (esim. veritiputukset).

Projektin vastuuhenkilöt

Tästä projektikokonaisuuden kehittämisestä vastaa Tiina Kallio.

Projekti näkyy kehittäjäkunnissa (Siilinjärvi, Kuopio) ja yksiköissä (Kysteri) asiakkaiden ja työntekijöiden arjessa. Kehittämistyössä ovat mukana myös tulevan hyvinvointialueen asukkaat, asiakkaat ja palveluja tuottava henkilöstö.

Lisätietoja antaa

Kallio, Tiina

Projektipäällikkö

 

Aiheesta blogissamme:

Yksilöllisempää tarpeisiin vastaavaa palvelua ja oman työn tuloksia näkyväksi – RAI-järjestelmästä voi hyötyä koko ketju asiakkaasta johtoon asti

RAI-järjestelmä on sote-ammattilaisen työkalu, jonka avulla voidaan selvittää asiakkaan palvelutarpeet ja kohdentaa palvelut oikein ja asiakkaan tarpeen mukaan. Se on suunnattu ikäihmisten koti- ja pitkäaikaishoitoon sekä ennaltaehkäisevään työhön, kehitysvammahuoltoon ja kaikenikäisten mielenterveystyöhön. RAI-Järjestelmää ollaan ottamassa laajemmin käyttöön Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Käyttöönotto on alkanut Kuopiossa, Varkaudessa ja Ylä-Savon soten kuntien ja kuntayhtymän ikääntyneiden, vammais- ja mielenterveyspalveluissa