Tanssiin kutsu
-

Julkaistu

Tanssiin kutsu

Joka sunnuntai asetun lempiohjelmani ääreen seuraamaan, kun julkisuudesta tutut henkilöt heittäytyvät tanssin pyörteisiin opettajiensa kanssa. Parhaimmillaan esitys on ehjä kokonaisuus, jossa parin liikkeet, kehollinen ilmaisu, ulkoasu, valot ja musiikki rakentuvat yhdeksi ja tuottavat ainutlaatuisen kokemuksen sekä tanssijoille itselleen että katsojalle.  Taustalla on kovaa harjoittelua, vahvaa onnistumisen tahtoa sekä syvällistä pyrkimystä ymmärtää ja oppia itseä, toista ja tanssia. Onnistumisia tulee, kun luottamus parin välillä vahvistuu. 

Monen asian on loksahdettava paikalleen myös Tulevaisuuden sotekeskus kehittämistyössä, jotta ihmiset saavat sujuvaa palvelua, oikea-aikaisesti ja juuri omaan tilanteeseen sopivasti ja vaikuttavasti. 

Kokonaisuus on moniulotteinen ja kompleksinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyö ulottuu koko sotekenttään ja koskettaa alueen asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä sekä lukuisia julkisen puolen kumppaneita. 
Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen toiminta rakentuu useista projekteista ja toimenpiteistä. Onnistuminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua projektien ja toimenpiteiden välillä. Myös toimintaympäristöt, jossa kehittämistyö ja ratkaisut käytännössä toteutetaan, tulee olla mukana yhteisessä työssä. Samanaikaisesti on meneillään muita kokonaisuuteen linkittyviä hankkeita ja tietysti Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelu. 

Askeleet on tärkeä sovittaa yhteen 

Toimijoita ja osallisia on paljon. Yhteentoimivaa kokonaisuutta ei rakenneta omista boxeista käsin. Jokaisen kehittämistyössä mukana olevan on oltava hereillä ja kuunneltava, mihin suuntaan kokonaisuus kehittyy. 
On sopeutettava omaa toimintaa osaksi kokonaisuutta ja samalla pyrittävä ohjaamaan toisia kohti omaa suuntaa. On huomioitava muut ja mietittävä, miten omat valinnat hyödyntävät kaikkia ja kokonaisuutta parhaiten. 

Tanssiin kutsu on jokaisen vastuulla 

Kukaan ei hallitse tällaista kokonaisuutta yksin, vaan vastuu jakautuu kaikkien asianosaisten kesken. Ei kannata jäädä seinäruusuksi odottamaan, että joku kutsuu tanssiin, vaan rohkeasti tehdä aloitteita ja muodostaa kumppanuuksia. 
Onnistumme, kun toimimme yhdessä kokonaisuutta rakentaen, sitoudumme toistemme tavoitteisiin, pyrimme ymmärtämään ja oppimaan toisiltamme ja rakennamme tietoisesti luottamusta kaikissa suhteissa. 

Minna Rytkönen, hankepäällikkö,
Tulevaisuuden sotekeskus -hanke, POSOTE20 

Ajatuksia herätteli Dan Soback, Valmentava johtajuus. Opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen. Basam Books, 2021. 
 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!