Päivä kehittäjähoitajan kengissä – Digihoitopolku rakennetaan yhdessä!
-

Julkaistu

Päivä kehittäjähoitajan kengissä – Digihoitopolku rakennetaan yhdessä!

Tervetuloa mukaan minun työpäivääni! Monet työpäivistäni ovat etätyötä, mutta tänä helteisenä elokuun keskiviikkona minun työpäivääni sisältyy yhteistyötapaamiset kahdella Kysterin alueen terveysasemalla. Lähdetäänpä ajelemaan siis Tervoon ja Vesannolle. Nimeni on Anni-Liina Voutilainen. Työskentelen digihoitopolkujen kehittäjähoitajana Kysterissä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä, joka vastaa seitsemän Pohjois-Savolaisen kunnan (Leppävirta, Pielavesi, Keitele, Tervo, Vesanto, Kaavi ja Rautavaara) perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä.

Digihoitopolkujen kehittäminen ja käyttöönotto perusterveydenhuollossa kuuluu yhtenä kokonaisuutena Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman sähköisen asioinnin kehittämishankkeeseen. Kysymyksessä on siis sote-uudistus ja tulevan hyvinvointialueen palveluiden kehittäminen.

Digihoitopolku on uudenlainen tapa toteuttaa diabetesta tai valtimotautia sairastavan asiakkaan hoitoa ja hoidon seurantaa. Hoitopolku tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden edetä itsenäisesti, omaan tahtiin hoitopolkua, joka sisältää luettavaa, videoita, tehtäviä ja pohdinnan paikkoja. Digihoitopolulla järjestetään myös säännöllisesti kontakteja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja lisäksi asiakas voi kontrollien välilläkin ottaa aina tarvittaessa yhteyttä terveydenhuoltoon mieltään askarruttavissa asioissa.

Tehtäväni kehittäjähoitajana on toimia Kysterissä asiantuntijana ja tiiminvetäjänä uutta digihoitopolun mallia kehittäessä. Tuen ja opastan terveysasemilla työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia digihoitopolun käyttöönottovaiheessa, teen yhteistyötä esihenkilöiden kanssa ja toimin yhdyshenkilönä Kysterin eri terveysasemien välillä. Meitä kehittäjähoitajia on myös muissa Pohjois-Savon terveydenhuollon organisaatioissa. Omissa yksiköissämme tehtävän työn lisäksi kehittäjähoitajat toimivat yhdessä hankekoordinaattorien kanssa, luoden verkostoa ja uusia yhteisiä toimintamalleja diabetesta ja valtimotautia sairastavien asiakkaiden hoitoon koko hyvinvointialueelle. Me kehittäjähoitajat olemme sakkia, jolla on taustalla vahva työkokemus itsenäisestä hoitajan vastaanottotyöstä, työn kehittämisestä sekä erityisesti vahva usko ja innostus luoda hyvinvointialueelle uusia ja aiempaa sujuvampia terveyspalveluita. 

Useimmiten matkustan terveysasemavierailuille yksin, mutta tänään saan matkaseurakseni hankkeessamme diabeteksen digihoitopolun kehittämisestä vastaavan hankekoordinaattori Erja Huttusen. Hän toimii meidän kehittäjähoitajien tiiminvetäjänä diabeteksen digihoitopolun kehittämisessä. Loppukesän aikana vierailemme Erjan kanssa kaikilla Kysterin terveysasemilla, jotta hänkin pääsee tutustumaan yksiköihin ja kehittämistyössä mukana oleviin ammattilaisiin.

Nyt ajelemme yhdessä kohti päivän ensimmäistä pysähdyspaikkaamme, Tervon terveysasemaa. Matka taittuu työasioita ja päivän kokouksissa käsiteltäviä asioita läpi käyden, mutta myös ihan muita juttuja rupatellen. Erjan kanssa jutellessa innostun, syntyy hyviä ideoita ja opin aina jotakin uutta. Matka menee nopeasti.

Koska nyt puhutaan digitaalisten palveluiden kehittämisestä, on luonnollista, että suurimmaksi osaksi työtä tehdään sähköisissä verkostoissa, etäpalavereiden ja viestien avulla. Vaikka työ onnistuukin nykyisin näitä välineitä käyttäen sujuvasti, tarvitaan silti mielestäni edelleen myös aitoja kohtaamisia ja yhdessä tekemistä. Uskon, että yhdessä tekemällä pääsemme parhaisiin tuloksiin! Siksipä vierailenkin jokaisella vastuualueeni terveysasemalla säännöllisesti tapaamassa digihoitopolun kehittämiseen osallistuvia sairaanhoitajia sekä osastonhoitajia. Nämä työpäivät ovat minulle kaikista antoisimpia, sillä kehittämistyössä parhaat ideat ja oivallukset syntyvät yhdessä työryhmän kesken keskustellen. 

Minulle on tärkeää ymmärtää millaisissa yksiköissä ja työyhteisöissä tiimini jäsenet työskentelevät sekä millaista asiakaskuntaa heillä on, jotta pystymme yhdessä luomaan aidosti näihin työympäristöihin soveltuvan uuden toimintamallin. Jokaisella yksiköllä on oma historiansa sekä yksilölliset piirteensä ja tarpeensa, jotka täytyy huomioida yhteisten toimintamallien suunnittelussa. On tärkeää, että vaikka noudattaisimmekin hyvinvointialueelle yhteisesti luotuja toimintatapoja, on säännöt luotu siten, että niissä on pientä jouston varaa paikallisille erityistarpeille.

Uskon, että sellaiset uudet toimintatavat jäävät elämään, joiden suunnitteluun asiakastyötä tekevät ammattilaiset ovat itse päässeet osallistumaan ja jotka aidosti soveltuvat työyksiköiden toimintaan sujuvoittaen terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja samalla parantavat asiakkaiden palvelukokemusta. Tämä tavoite onnistuu ainoastaan lähtemällä paikanpäälle tutustumaan yksiköihin ja siellä työskenteleviin ammattilaisiin, ymmärtäen heidän arkeaan ja antaen heille mahdollisuuden ottaa kantaa ja osallistua kehittämiseen alkumetreiltä lähtien. Näin saadaan luotua aidosti toimivia toimintatapoja sekä samalla edistetään myös jokaisen työntekijän työhyvinvointia ja jaksamista. Osoittaa mielestäni Kysterin organisaation johtajilta viisautta, että minulle ja Erjalle on annettu digihoitopolkujen kehittämisessä mahdollisuus toimia näin tiiviissä yhteistyössä terveysasemilla työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Hankekoordinaattori Erja Huttunen (vasemmalla) ja sairaanhoitaja Katriina Närhi (oikealla)

Tervon terveysasemalla meitä vastassa on sairaanhoitaja Katriina Närhi. Kati työskentelee terveysasemalla aluehoitajana ja on omasta yksiköstään ensimmäisenä rohkeana ammattilaisena mukana digihoitopolun kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tällä kertaa tarkastelemme Erjan ja Katin kanssa yhdessä digihoitopolulle laadittavien terveysasemakohtaisten asiakasohjeiden sisältöä, sovimme digihoitopolun käyttökoulutuksen järjestämisestä sekä pohdimme sitä, miten digihoitopolkutyöskentely konkreettisesti suunnitellaan sairaanhoitajien viikoittaiseen työohjelmaan ja mitä koodeja tilastoinnissa tulisi käyttää, jotta voimme myöhemmin tarkastella digihoitopolkutyön vaikuttavuutta tilastojen kautta.

Kysterissä diabeteksen digihoitopolun käyttöönotto alkaa olla jo lähellä. Tähän liittyen on ajankohtaista miettiä yhdessä myös sitä, miten uudesta palvelusta viestitään asiakkaille ja millaisia viestintäkanavia kullakin paikkakunnalla olisi hyvä käyttää. Käymme yhdessä läpi myös digihoitopolkua jo käyttäviltä asiakkailta saatua palautetta sekä asiakasraadin näkemyksiä, jotta voimme säilyttää asiakkaan näkökulman keskiössä uutta toimintaa suunnitellessa.

Lounastauko paikallisessa lounasravintolassa ja sitten matka jatkuu naapurikuntaan Vesannolle. Kuitenkin ennen kokoontumista Vesannon terveysasemalla osallistun hankkeemme johtoryhmän kokoukseen, johon minut on kutsuttu esittelemään tilannekatsaus digihoitopolun edistymisestä Kysterissä. Eipä siis muuta kuin auto parkkiin ja läppärit esille. Koska sää on lämmin ja aurinkoinen, pystytämme Erjan kanssa liikkuvan työpisteemme hetkeksi terveysaseman pihalle. Iloitsen siitä, että nykyisin teknologia mahdollistaa työn tekemisen joustavasti missä paikassa tahansa. Toivon, että pian myös asiakkaillamme on yhä enemmän mahdollisuuksia kokea tämä sama kokemus terveydenhuollon palveluita käyttäessään. Yhtenä digitaalisten terveyspalveluiden kehittämisen tavoitteenahan on luoda asiakkaille mahdollisuuksia asioida itselleen soveltuvana aikana ja vaikka kotisohvalta tai reissusta käsin.

Erja Huttunen​​​​​​​

Vesannon terveysasemalla kokoonnumme yhteisen pöydän ääreen Riikka Simosen ja Anu Lindlöfin kanssa.  He työskentelevät Vesannon terveysasemalla aluehoitajina ja ovat mukana digihoitopolun kehittämisessä. Kuulumisten vaihtamisen jälkeen käymme yhdessä läpi samoja teemoja, kuin aiemmin päivällä Tervossa. Pohdimme myös, miten sairaanhoitajien työssäjaksamista voitaisiin tukea kaiken käynnissä olevan muutoksen keskellä. Tapaamisen lopuksi vaihdamme pikaisesti kuulumiset myös Tervon ja Vesannon terveysasemien osastonhoitaja Tanja Kovasen kanssa.

Kaikilla tänään tapaamillamme terveydenhuollon ammattilaisilla oli monia tärkeitä huomioita ja ideoita digihoitopolun kehittämiseen liittyen. Paluumatkalla Erjan kanssa vedämme yhteen päivän keskusteluissa esille nousseet tärkeät asiat sekä teemme suunnitelmaa seuraavista vaiheista kohti digihoitopolun käyttöönottoa Kysterissä.

Sairaanhoitajat Riikka Simonen (vasemmalla) ja Anu Lindlöf (keskellä), kehittäjähoitaja Anni-Liina Voutilainen (oikealla)​​​​​​​​​​​​​​

Vaikka valitettavasti nykyisin ympärilleen katsellessa ja uutisia seuratessa herää huolta alamme tulevaisuudesta sekä terveydenhuollon ammattilaisten jaksamisesta kaiken kiireen, uudistusten sekä henkilöstöpulan keskellä, uskon silti, että yhdessä tekemällä, innostumista jakamalla sekä myönteisiä asioita vahvistamalla selviydymme ja luomme hyvinvointialueelle toimivat sote-palvelut. On hienoa olla mukana rakentamassa tätä historiallista uudistusta ja tehdä työtä, jossa innostun joka päivä. 

Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. – BJ Gallagher


Anni-Liina Voutilainen
Kehittäjäsairaanhoitaja
Tulevaisuuden sote-keskus-hanke, Sähköinen asiointi ja digihoitopolut osa-hanke
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kysteri
 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!