Onko tipaton tammikuu tarpeen?
-

Julkaistu

Onko tipaton tammikuu tarpeen?

Viikkosavo julkaisi 7.1.2021 kyselyn ihmisten ajatuksista tipatonta tammikuuta kohtaan. Yli puolet vastaajista kertoi kyselyssä, ettei vietä tipatonta. Moni vastaajista oli sitä mieltä, että oma alkoholin käyttö on hallinnassa ja moni myös totesi viettävänsä tipatonta suurimman osan vuodesta. Kyselyn vastaukset ovat linjassa nykyisen trendin kanssa. Suomalaisten alkoholin kulutus on kokonaisuudessaan vähentynyt viime vuosikymmenen aikana.

Kuitenkin alkoholin riskikäyttö on edelleen yleistä. Noin puoli miljoonaa suomalaista käyttää alkoholia yli riskirajojen ja monet tietämättään. Riskikäytöllä tarkoitetaan alkoholin ongelmakäyttöä, joka todennäköisesti aiheuttaa käyttäjälleen terveydellistä haittaa. Yksilön kohdalla riskirajaa on vaikea määrittää eikä alkoholin käyttöä voida koskaan nähdä täysin turvallisena. Yleisesti riskirajaksi on kuitenkin määritelty naisilla 7 annosta tai enemmän, miehillä 14 annosta tai enemmän ja ikäihmisillä 7 alkoholiannosta tai enemmän viikossa. Jokaisen yksilön kohdalla on kuitenkin mahdotonta sanoa, milloin alkoholinkäyttö aiheuttaa haittoja tai lisää riskiä sairastua.

Alkoholin ongelmalliseksi miellettyä käyttöä voi olla monenlaista. Säännöllinen alkoholinkäyttö, ollessaan kohtuullistakin, voi lisätä monenlaisia elämänlaatua heikentäviä asioita, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Alkoholi voi vaikuttaa negatiivisesti muun muassa unen laatuun, verenpaineeseen ja keskittymiseen tai lisätä alttiutta tapaturmille ja erilaisille ihmissuhdeongelmille. Jos läheisesi ilmaisevat huolta juomisestasi, myös sinun on hyvä kiinnittää asiaan huomiota.

Tee helppo testi, selvitä oma alkoholinkäyttösi!

Jos oma alkoholinkäyttösi ylittää riskirajat tai se aiheuttaa sinulle erilaisia harmeja, kannattaa pohtia, voisiko alkoholinkäyttöä vähentää tai jopa lopettaa sen kokonaan. Kannattaa olla itselleen rehellinen ja miettiä, miten alkoholi vaikuttaa omaan elämään. Tekemällä oheisen Audit-C -testin (kuvat alla) voit tarkistaa, onko sinulla alkoholin riskikäyttöä.

Alkoholin käytön vähentämiseksi löytyy myös monia muita itsehoitoon tarkoitettuja välineitä esim. Päihdelinkin sivuilta (https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/alkoholi/tipaton-tammikuu). Omaan juomiseen liittyvistä huolista voi olla hyvä keskustella läheisten kanssa. Läheisiltä saatu tuki voi helpottaa päätöstä muuttaa alkoholinkäyttöä vähemmän haitalliseen suuntaan. Muutos lähtee itsestä, mutta muutokseen voi hakea tukea myös sosiaali- ja terveyspalveluista, seurakunnasta tai järjestöiltä.

Niina Räsänen ja Katja Myllynen

Kirjoittajat ovat POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen hankesuunnittelijoita. Hankkeessa on muun muassa tavoitteena vahvistaa erilaisten ennaltaehkäisevien toimintamallien systemaattista käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa koko Pohjois-Savon alueella. Alkoholin puheeksiotto ja Audit-C:n käyttö osana ennaltaehkäisevää työtä on yksi työstettävistä malleista.

 

Tekemällä oheisen Audit-C testin voit tarkistaa, onko sinulla alkoholin riskikäyttöä.

​​​​​​Lähteet

Alkoholinkäytön vähentäminen, miten pääse alkuun?

Suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt. www.thl.fi

Päihdelinkki

Onko alkoholinkäyttösi hallinnassa - Viikkosavo kyseli!

Juotko liikaa? Lue lääkärin vinkit alkoholin kohtuukäyttöön | Akuutti | yle.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!