Lapset puheeksi- menetelmä tukee lasten ja perheiden pärjäävyyttä erityisesti arjen muutostilanteissa ja haasteissa
-

Julkaistu

Lapset puheeksi- menetelmä tukee lasten ja perheiden pärjäävyyttä erityisesti arjen muutostilanteissa ja haasteissa

Lapset puheeksi -menetelmä koostuu Lapset puheeksi - keskustelusta, jonka jälkeen voidaan tarvittaessa koota neuvonpito perheen asian äärelle. Pohjois-Savossa on päätetty ottaa Lapset puheeksi -menetelmä (LP) systemaattisesti käyttöön perhekeskusverkostoon.

Lapset puheeksi -menetelmä toimii myös ennaltaehkäisevänä puheeksioton menetelmänä. Menetelmää käytetäänkin usein tietyillä sovituilla tapaamisilla perheen tilannetta läpi käytäessä. Lapset puheeksi -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien sekä muiden lapsen elämälle tärkeiden ihmisten välille yhteistä ymmärrystä arjesta.

Menetelmän käyttöönotto vaatii kouluttautumisen. Näitä menetelmäkoulutuksia on viime vuosina järjestänyt perhekeskustoimijoille Pohjois-Savon HYTE- tiimi yhteistyössä POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kanssa.

"Kaikki suunnitellut koulutukset ovat toteutuneet ja ryhmät ovat olleet täynnä. Menetelmän systemaattinen käyttö vaatii suunnitelman siitä, ketkä menetelmän ottavat käyttöön, miten ja missä tilanteissa sitä käytetään ja kuinka menetelmän käyttöä seurataan ja johdetaan." kertoo Ulla Särkkä, POSOTE20 tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen perhekeskuspalveluiden hankesuunnittelija.

Lapset puheeksi menetelmän käyttöönoton tukemiseksi on perustettu koordinaatioryhmä, joka koostuu LP- menetelmän kouluttajista ja muista lapsiperheiden kanssa toimivista asiantuntijoista.

"Tämän ryhmän toiminta on ensiarvoisen tärkeää  LP- menetelmän käyttöönoton ja juurruttamisen tukemiseksi Pohjois-Savon alueella." kertoo Helena Törmi, Pohjois-Savon HYTEN –koordinaattori ja Lapset Puheeksi -koordinaatioryhmän pj.

Hyvinvointialueen aloittaessa vuoden 2023 alussa on tärkeää muistaa, että näyttöön perustuvia menetelmiä kehitetään ja otetaan käyttöön lapsen, nuoren ja perheen eduksi. Jokaisessa perheessä on haastavia vaiheita, jolloin vanhemman voimavarat ovat koetuksella. Lapset puheeksi -menetelmä on yksi mahdollisuus arjessa selviytymisen, pärjäävyyden ja voimavarojen puheeksi ottamiseen.

Jokaisella vanhemmalla tulisi olla oikeus edes kerran lapsen lapsuuden aikana päästä osalliseksi tällaiseen tasavertaiseen keskusteluun keskittyen juuri tämän lapsen pärjäävyyteen ja vahvuuksiin.

- Äidin kokemuksia Lapset puheeksi -menetelmästä

"Hyvinvointialueella Lapset Puheeksi -menetelmään on jo koulutettu aika mukavasti henkilöstöä ja järjestötoimijoitakin. Nyt on tuhannen taalan paikka saada käyttökelpoinen menetelmä elämään arjen työkäytänteissä. Annetaan itsellemme lupa toimia toisin." Anne Walden, Lapinlahden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja, HVA perhekeskusvalmistelija, Lapset Puheeksi-kouluttaja.


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!