Ikääntyneiden palveluissa kehittämistarve nousee esiin arjessa
-

Julkaistu

Ikääntyneiden palveluissa kehittämistarve nousee esiin arjessa

Hyvinvointialueellamme ikääntyvien tarpeisiin vastaavien palveluiden kehitystä tarkastelee "Ikääntyvien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen ja kotiin vietävät palvelut" -projekti. Tässä projektissa vanhuspalvelujen ammattilaiset kuvaavat olemassa olevia hyväksi todettuja tapoja tehdä työtä sekä kokeilevat uusia toimintamalleja käytännössä. Kehittämisen kohteena ovat mm. ikääntyneiden suunhoitoon ja ravitsemustilan edistämiseen liittyvät käytännöt kotihoidossa, omaishoitajien terveystarkastukset ja kotiutuminen sairaalasta kotisairaalatoimintaa laajentamalla. Näiden lisäksi kehitetään myös palveluihin liittyvän tiedon saavutettavuutta sekä työntekijöiden välistä yhteistyötä.

Lisäpuhtia ikääntyvien palveluiden kehittämiseen saamme myös Tulevaisuuden koti – hankkeesta (2022–2024), jossa kehitetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämiä kotiin annettavia palveluja ennaltaehkäisevästä ja hyvinvointia ylläpitävästä näkökulmasta. Lisäksi luodaan yhtenäinen toimintamalli iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen järjestämiseen. Hankkeisiin sisältyvissä osaprojekteissa ja työpaketeissa huolehditaan toiminnan yhteensovittamisesta projektikohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Vaikka hankkeet ovatkin erillisiä on niillä kuitenkin samoja tavoitteita, jonka vuoksi tiivis yhteistyö on keskiössä.

Asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeet ja kokemukset kehittämisen ajureina

Kehittämisen kohteet eivät ole tuulesta temmattuja. Tarve on noussut asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksista, palveluketjujen yhteistyön haasteista ja havainnoista sekä tutkimuksellisen tiedon tarjoamista mahdollisuuksista lisätä vanhuspalvelujen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Ikäkeskuksen kehittämistyössä on mukana kehittäjäorganisaatioina Kuopio, Kysteri sekä Siilinjärvi. Kokeilujen myötä syntyvää tietoa voidaan hyödyntää laajemmin tulevalla hyvinvointialueella, jos ne koetaan toimiviksi ja ne lisäävät asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Ikäkeskuksen palvelulupausta rakennetaan yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa

Ikäkeskuksen palvelulupauksella hyvinvointialue viestii asukkailleen palvelujen toteuttamisesta ja siitä, miten palvelun tarpeeseen vastataan. Asiakkaat sekä vanhuspalvelujen työntekijät ovat mukana osallistumalla haastatteluihin sekä kyselyihin.  Haastatteluihin osallistui ikääntyviä ja heidän omaisiaan eripuolilta Pohjois-Savon maakuntaa toukokuussa 2022.  Palvelulupaus kytkeytyy hyvinvointialueen palvelustrategiaan.

Ikäkeskuksesta 19 kunnan alueen kattava

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäkeskus muodostaa 19 kunnan alueelle ikääntyneille tuotettavien palvelujen palvelukokonaisuuden. Vaikka palveluiden järjestäminen on perustunut lainsäädäntöön, palvelujen sisällöissä tiedetään olevan eroja kuntien välillä. Tätä haastetta projektissa ratkaistaan yhdessä ikäkeskuksen vastuuvalmistelijoiden kanssa.

Ikäkeskuksen palveluiden kehittämisellä tähdätään pohjoissavolaisten ikääntyneiden kotona asumisen jatkumiseen mahdollisimman pitkään yksilöllisesti järjestettyjen, ennaltaehkäisevien palvelujen avulla.

Jatkossa ikääntynyt, joka kokee tarvitsevansa apua kotona pärjäämiseen, voi olla yhteydessä yhteiseen palvelupisteeseen riippumatta missä päin Pohjois-Savoa hän asuu. Hänen tilanteensa arvioi siihen koulutettu ammattilainen, joka yhdessä ikääntyneen kanssa suunnittelee sopivan palvelukokonaisuuden, jonka turvin ikääntynyt pärjää kotona.


Lisätietoja:

Tiina Kallio, Projektipäällikkö, tiina.kallio@kuopio.fi


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!