Hyvinvointialue tulee – mikä muuttuu Pohjois-Savossa?
-

Julkaistu

Hyvinvointialue tulee – mikä muuttuu Pohjois-Savossa?

Eduskunta hyväksyi 23.6. sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistuksen lakiesitykset.

Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy 1.1.2023 alkaen kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille (kuva 1).

Kuva 1. Hyvinvointialueella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy yhden päätöksenteon ja johdon alaisuuteen.

Pohjois-Savossa on tällä hetkellä 18 sote-järjestäjää sekä pelastuslaitos. Uudistuksen myötä näiden palvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Pohjois-Savon hyvinvointialue (kuva 2). Nykyiset sote- ja pelastustoimen organisaatiot jatkavat asukkaiden palvelujen järjestäjinä vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta lähtien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, kun sen toiminta varsinaisesti käynnistyy. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta.

Kuva 2. Pohjois-Savon hyvinvointialueen rakenne 1.1.2023 alkaen.

Miten uudistus etenee?

Pohjois-Savon hyvinvointialue muodostetaan heti lakien voimaantulon jälkeen. Ensimmäiset kuukaudet sitä johtaa väliaikainen valmistelutoimielin, tuttavallisemmin VATE. Väliaikainen valmistelutoimielin koostuu virkamiehistä, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. VATElle perustetaan myös poliittinen seurantaryhmä. 

Pohjois-Savon kunnat ja kuntayhtymät sopivat jo kevään aikana yhdessä VATEn kokoonpanosta ja asettajasta. Väliaikaishallintoon tulee yhteensä 16 jäsentä Pohjois-Savon kunnista, kuntayhtymistä, sairaanhoitopiiristä, erityishuoltopiiristä ja pelastustoimesta. Pohjois-Savon liitto toimii väliaikaisen toimielimen asettajana.  Väliaikaishallinto järjestäytyy heinäkuussa ja aloittaa toimintansa heti elokuun alussa.

Kunnes aluevaltuustot käynnistyvät VATE valmistelee hyvinvointialueen käynnistymisen kannalta tärkeitä kysymyksiä kuten henkilöstön ja sopimusten siirtoa, taloutta ja palveluita, ICT-ratkaisuja sekä muita uudistuksen kannalta oleellisia kysymyksiä. Aluevaltuustot valitaan vaaleilla tammikuussa 2022. Valtuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa.

Uudistuksen tavoitteisiin ei päästä vain hallintoa uudistamalla vaan samanaikaisesti tulee uudistaa toimintamalleja, palveluita ja kehittää digitalisaatiota. Keskeistä on hyödyntää tulevaa hallinnollista integraatiota ja turvata kestävät ja laadukkaat palvelut kaikille Pohjois-Savon asukkaille myös tulevaisuudessa. 

Jussi Lampi, POSOTE20-hankkeen hankejohtaja
jussi.lampi@pohjois-savo.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!