Etä opettaa
-

Julkaistu

Etä opettaa

Etätoteutusten käyttöönotto vaatii meiltä kaikilta mukautumista, uuden oppimista, kokeilua ja kehittymistä. Tämä tarkoittaa niin alueellista, paikallista kuin seudullista yhteistyötä ja toimintamallien uudistumista. Meidän on kyettävä tarkastelemaan nykyisiä toimintatapojamme kriittisesti ja avattava mielemme tulevaisuuden mahdollisuuksille.

Etäpalvelut palvelutuotannon ytimessä uudella hyvinvointalueellamme

Uudet tavat tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita tuovat entistä laajemman palvelutarjonnan kaikkien saataville. Hyvinvointialueuudistuksen myötä toimintamallit, toteutustavat ja palvelut  uudistuvat vauhdilla. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa syy miksi etäpalvelut tulevat voimakkaasti palvelutarjontaamme niin sosiaali-, kuin terveyspalveluidenkin puolella. Väestörakenteen muuttuminen ja uudet toteutusmahdollisuudet ovat luoneet niin ennen näkemättömän tilaisuuden kuin tarpeenkin palveluiden uudelleenjäsentymiselle.

Etäpalvelut ovat toteutustapa, joihin olemme kuluttajina tottuneet jo monessa muussa yhteydessä vaikkapa pankkiasioinnin muodossa. Aikaisemmin meille uudet ja vieraat tavat ovat nyt luontainen osa arkeamme.  Nyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten yhteydessä meillä on tilaisuus uudistaa toimintamalleja, toteuttamistapoja  ja palvelurakenteita niin, että kykenemme tulevaisuudessakin hyödyntämään sähköisten välineiden tuomat mahdollisuudet osana palvelutarjontaa. 

Etä osaksi tulevaisuuden palveluita

Etäpalveluiden liittäminen osaksi palveluitamme on haaste, sillä niiden mukanaan tuoma uudistus ei rajoitu ainoastaan etätyökalujen ja ohjelmistojen käyttöönottoon. Jotta voimme tuottaa huomisen palveluita on meidän otettava huomioon palvelukokonaisuuksien uudistaminen. Etätoteutukset mahdollistavat asiakaspolun tarkastelun ja palvelupolun rakentamisen entistä laajemmin aina ennaltaehkäisystä itsehoitoon ja tukitoimintoihin saakka.

Emme voi enää keskittyä palvelutuotantoa suunnitellessa vain yksittäisiin hoitopolkuihin ja asiakasprosesseihin. Meidän täytyy  tutkia asiakkaidemme palvelupolkua yhtenä kokonaisuutena: tietä asiakkaan kotisohvalta palveluiden pariin ja takaisin kotisohvalle. Parhaimmassa tapauksessa kykenemme tuottamaan palveluita, jotka mahdollistavat sen, ettei tuolta sohvalta ole tarpeen poistua. Ellei itse halua.

Toimintamallien ja toteutustapojen tulee myös uudistua. Etäpalvelut eivät tarjoa kunnollista lisäarvoa asiakasprosesseihimme ellemme rohkeasti tarkastele sitä, miten voimme muuttaa totuttuja toimintamallejamme.  Vain kyseenalaistamalla nykyiset tapamme toimia ja tarkastelemalla niitä kriittisesti voimme hyödyntää kaikki etäpalveluiden tarjoamat mahdollisuudet.

Kaikkea ei voi tehdä etänä (mutta yllättävän paljon voi)

Etäpalveluiden hyödyntäminen osana kokonaispalvelutarjontaa tulee olemaan tulevaisuutta. Kaikkea emme voi, eikä ole järkevääkään hoitaa etänä. Etätoteutukset tarjoavat mahdollisuuden uusiin toteutustapoihin tilanteissa, joissa etäpalvelut korvaavat tai täydentävät perinteisiä vastaanottopalveluita.

Tarkoitus ei ole siirtää nykyisiä palveluitamme puheluiden, viestien tai videoiden pariin vaan miettiä myös täysin uusia tapoja toimia. Koronan kiihdyttämä etä- ja hybridityö on osoittanut meille, että vanhat toimintatavat eivät välttämättä käänny mutkitta uudelle alustalle vaan meidän on muodostettava uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Mahdollistamalla asiakkaillemme uusia ja helppokäyttöisiä väyliä päästä palveluidemme pariin vapautuu meiltä myös vastaanottopalveluiden resursseja niihin tilanteisiin, joissa kasvokkain tapahtuva hoito on välttämätöntä.

Tämä kuitenkin vaatii meiltä jälleen rohkeutta tarkastella  palvelu- ja hoitopolkujamme uudesta näkökulmasta ja tunnistaa niitä asioita, joissa kykenemme parantamaan palveluitamme etätoteutuksia hyödyntäen.  

Etä tulee lähelle

Etäpalveluina kykenemme tuottamaan laaja-alaista palvelutarjontaa kaikkien saataville. Aikaisemmin esimerkiksi harvaan asutulla alueella, joissa etäisyydet ovat suuria, on ihmisillä ollut haasteena palvelun vastaanottamiselle yksinkertaisesti välimatka . Palvelu olisi kyllä tarjolla, mutta esimerkiksi työviikon keskellä useita tunteja autossa istuminen ryhmiin tai matalan kynnyksen ehkäiseviin palveluihin osallistumiseksi ei ole ollut yksinkertaisesti mahdollista. Näin monelta hoitoa tai palveluita tarvitsevalta on voinut jäädä hoito ja apu saamatta tai sen saaminen on pitkittynyt.

Etätoteutukset mahdollistavat tulevaisuudessa niin yhteydenottoja, ryhmätoimintoja, kuntoutusta kuin vastaanottotoimintaa kotisohvalle, juuri sinne missä Sinä olet.

Pohjois-Savo kehittyy 

Toteutimme vuoden 2021 aikana POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa erilaisia kehitystoimenpiteitä, pilotoimme toimintamalleja ja järjestelmiä sekä loimme toimintamallikuvauksia. Näitä pääsemme hyödyntämään nyt käynnistyneessä jatkohankkeessa tavoitellen hyvinvointialuetasoista yhteistä kehitystyötä.

Etäkonsultaatioiden ja etävastaanottojen käytöt laajenevat

Tulemme seuraavien kuukausien aikana tekemään aktiivista työtä niin etäkonsultaatioiden kuin etävastaanottojen käytön laajentamisen parissa. Etäkonsultaatiot mahdollistavat erikoissairaanhoidon osaamisen ja palveluiden aikaisempaa laajemman hyödyntämisen perusterveydenhuollon palveluissa. Etävastaanotto puolestaan mahdollistaa asiakkaallemme kontaktin silloin, kun niitä tarvitaan.

Propelli tiukasti päähän ja katse tulevaan

Huomaan itse painavani jatkuvasti kehittäjän propellihattua päähäni ja siirtäväni katsettani  kauas tulevaisuuteen - tilanteeseen , jossa juuri nyt kehitteillä olevat palvelumme ovat jo ”vanhoja juttuja” ja osa jokapäiväistä arkea. Eikä niiden käyttöä edes huomaa. Tuota todellisuutta pyrin tuomaan osaksi nykyistä kehitystyötä . Loppujen lopuksi ei mene kovinkaan kauan, kun huomaamme jo olevamme aivan uudenlaisten palveluiden äärellä. Kohtaamassa yhdessä uusia haasteita, joita emme osaa edes kuvitella. 

Itse näen koko kehittämistoiminnan ja uudistukset sekä tarpeellisina että mahdollistavina elementteinä. Meillä on yhdessä mahdollisuus rakentaa aiempaa  vakaampi, laadukkaampi ja juuri meidän asiakkaitamme palveleva tulevaisuuden sotekeskus!

Haastankin Sinut nyt mukaan alueelliseen kehitystyöhön! 

Lähde mukaan omalla työpanoksellasi, osallistu asiakasraateihin tai perehdy muutoin asioihin. M oni asia menee uusiksi, mutta moni asia pysyy ennallaan. Oleellisin on kuitenkin mielestäni jo saavutettu. Kehityksen keskiössä on nyt hän, joka  sinne kuuluukin: palveluidemme asiakas.

Tervetuloa rakentamaan huomisen palveluita!

Hae sähköisen asioinnin kehittäjäksi »


Lisätietoja:

Timo Iso-Aho
Hankekoordinaattori 
Etäkonsultaatiot ja Etävastaanotot
timo.isoaho@kuh.fi
 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!