POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Hyvinvointialueellamme etsitään vaikuttavampia toimintatapoja, jotta paremmin voiva Pohjois-Savo tulisi todeksi. POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen toimesta saamme kokemusta siitä, minkälaisilla toimintavoilla voimme lisätä sekä hyvinvointialueen asiakkaiden että työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

-

Ajankohtaista

Ripustammeko luottamuksen rakenteisiin sen sijaan, että luottaisimme toisiimme?

Mitä tapahtuu, kun yhteistyössä päädymme nojautumaan hierarkioihin, rakenteisiin, asiantuntijuuksiin ja rooleihin? Pönkitämmekö tahtomattamme asemiamme, puhummeko tiukasti omista sektoreista ja säädöksistä käsin ja varaudumme turvaamaan selustaamme? Voimmeko ikinä saavuttaa joustavia verkostoja ja rajat ylittävää yhteistyötä, jos ripustamme luottamuksen rakenteisiin ja asemiin?

Ikäihmisten tarpeita kuunnellen syntyi kokeilu - keskitetty mielenterveys- ja päihde -tiimi aloittaa keväällä 2023

Kokosimme syksyllä 2022 monialaisen projektiryhmän kotihoidon, palveluohjauksen ja erityisasumispalveluiden ammattilaisista. Työskentelyn tavoitteena oli parantaa kotihoidon mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asiakaskokemusta, hoidon vaikuttavuutta, lisätä henkilökunnan osaamista ja työhyvinvointia sekä luoda uudenlainen toimintamalli kotihoidon mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.  

Yhdessä aika - Aikalisä arkeen

Aina arki ei suju kuten toivoisi. Eteen tulee tilanteita, jolloin huomaa miettivänsä pitääkö olla huolissaan enemmän vai vähemmän?

POSOTE20-hankkeessa tapahtuu

Yhdessä kohti monialaisuutta: Tervetuloa kuulemaan, miltä monialainen työskentely tuntuu niin työntekijän kuin asiakkaankin näkökulmasta...

Yhdessä kohti monialaisuutta: Tervetuloa kuulemaan, miltä monialainen työskentely tuntuu niin työntekijän kuin asiakkaankin näkökulmasta...

Yhdessä kohti monialaisuutta: Tervetuloa kuulemaan, miltä monialainen työskentely tuntuu niin työntekijän kuin asiakkaankin näkökulmasta...

Yhdessä kohti monialaisuutta: Tervetuloa kuulemaan, miltä monialainen työskentely tuntuu niin työntekijän kuin asiakkaankin näkökulmasta...