Uuden äärellä - Asiakaskoordinaattorin työnkuvaa kehittämässä
-

Julkaistu

Uuden äärellä - Asiakaskoordinaattorin työnkuvaa kehittämässä

Kesäkuussa 2022 vaihdoin työikäisten sosiaaliohjaajan viran kehittämistehtävään. Monialaisen tiimin pilotointi ja asiakaskoordinaattorin uusi tehtävä odottivat Leppävirralla. Saavuin uuteen työyhteisöön, jossa minut otetiin vastaan lämpimästi ja saman lämmön olen kokenut koko kunnassa. Olen ehkä se rasittava hanketyöntekijä, joka tulee sotkemaan kiireistä arkea kaikenlaisilla uusilla ehdotuksilla, kyselen ja tungen itseni joka paikkaan. Silti minuun ja esittämiini asioihin jaksetaan suhtautua paitsi kärsivällisyydellä, myös innostuneisuudella, josta voin olla vain vilpittömän kiitollinen.

Kuva: Kuvituskuva Amy Hirschi, Unsplash

Kesäkuun jälkeen olen saanut kokea tunteita laidasta laitaan. Innostus, hämmennys, turhautuminen, ilo. Näitä tunteita varmasti moni kehittämistyötä tekevä tunnistaa kokeneensa.  Kun pitkään perustyötä kentällä tehnyt lähtee hanketyöhön haasteita hakemaan, niitä myös saa. Tässä vaiheessa tuskin osaan vielä edes hahmottaa kaikkea sitä, mitä kaikkea uutta osaamista kehittämistyössä mukana oleminen minulle antaa.

Asiakaskoordinaattorin kiiltävän uusissa saappaissa

Asiakaskoordinaattorin tehtävänkuva on uusi. Kysymykset siitä, mitä ja miten asiakaskoordinaattori tekee työtään, on vaatinut pohdiskelua, reflektointia ja uusien toimintatapojen opettelua.  Asiakaskoordinaattori kartoittaa asiakkaan kokonaistilannetta sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön, asumiseen, työllisyyteen, terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin sekä taloudelliseen tilanteeseen liittyen. Tavoitteena on selkeyttää monialaista tilannetta ja tukea palveluissa asioimisen mielekkyyttä. Teoriassa selkeää, käytännössä ei aivan yhtä mutkatonta. Lähtien siitä, miten uusi toimintamuoto saadaan tunnetuksi ja kuinka saadaan asiakkaita asiakaskoordinaattorille.

Asiakaskoordinaattorin tarkoituksena on tukea varsinkin paljon palveluja tarvitsevia aikuisia. Kuitenkin uusi tehtävä ja uudet kasvot herättävät myös epäilystä verkostoissa, niin työntekijöissä kuin asiakasryhmässä. Uudessa kunnassa työskentely on tuonut luonnollisesti myös haasteen oppia itse löytämään palvelut ja tuntemaan työntekijät, jotta ohjaus oikeille palvelupoluille kunkin asiakkaan kohdalla onnistuu. Paljon kysymyksiä, joihin vähitellen on alkanut myös löytyä vastauksia. Moneen edellä mainittuun haasteeseen paras vastaus on löytynyt jalkautumisesta. ”Naama tutuksi” on keino, joka edistää monella tavoin uuden toimintamuodon sisään ajamista.  Kun sitten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä löytyy ne palvelut ja tukimuodot, jotka auttavat heitä eteenpäin raskaissa elämäntilanteissa, jokainen hetki, jolloin itse on kuvaannollisesti ollut sormi suussa uuden edessä, tuntuu olleen tarpeen.

Asiakaskoordinaattori kartoittaa asiakkaan kokonaistilannetta sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön, asumiseen, työllisyyteen, terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin sekä taloudelliseen tilanteeseen liittyen. Tavoitteena on selkeyttää monialaista tilannetta ja tukea palveluissa asioimisen mielekkyyttä.

Monialaisen tiimin yhteiskehittäminen ja pilotointi on toki myös haukannut suuren osan asiakaskoordinaattorin työajasta. Asiakaskoordinaattori vahvistaa tiimin toimintaa jatkossakin. 

Asiakaskoordinaattorin tehtävänkuvan kehittäminen positiivisissa tunnelmissa jatkukoon siis hankkeen loppuun saakka.

Vielä muutama sana kehittämisestä

Olen paljon pohtinut sitä, kuinka kentällä työskentelevien osaamista ja valtavaa tietomäärää saataisiin valjastettua yhä enemmän kehittämistyöhön. Kokemus arjen kahtia jakautuneisuudesta, jossa nuo toiset ovat hanketyöntekijöitä ja me ”oikeaa työtä” tekeviä, ei ole harvinainen. Olen itsekin useasti niin väsyneenä ja kiireisenä ajatellut edellisissä työtehtävissäni. Näinhän ei pitäisi olla. Olisiko mahdollista saada tähän muutosta hankerahoituksen uudelleen kohdistamisella? Innostus ja motivaatio omaa työtä kohtaan, kuten myös työhyvinvointi, säilyisi todennäköisesti parempana, jos kehittäminen saataisiin sisällytettyä jokaisen sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskentelevän työnkuvaan. Nimenomaan niin, että siihen olisi varattu riittävä aika, jota ei nipistetä pois siitä kaikesta muusta työstä, joka työnkuvaan kuuluu. Ilon, joka syntyy yhdessä kehittämisestä, soisin kuuluvan jokaiselle ammattilaiselle.

Nykytilanteessa ei ehkä realismia, mutta minun uuden vuoden toivomukseni on, että sitä kohti oltaisiin menossa edes pienin askelin.? Onhan esimerkiksi rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaalinen raportointi niitä askelia, joita tässäkin asiassa on jo otettu.


Kaija Blomberg, asiakaskoordinaattori


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!