Yhdessä aika ja Lapset puheeksi- menetelmä - Yhdessä vai erikseen?
-

Julkaistu

Yhdessä aika ja Lapset puheeksi- menetelmä - Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä aika- toimintamallilla ja Lapset puheeksi- menetelmällä on paljon yhtäläisyyksiä, jonka vuoksi niiden käyttäminen rinnakkain ja limittäin on ennemmin mahdollisuus kuin uhka.

Sekä toimintamallissa että menetelmässä yhteistä on universaalius ja ennaltaehkäisy. Tavoitteena on siis torpata perheiden pulmat jo varhaisessa vaiheessa, jotta tulipaloa ei pääse syntymään.

Yhdessä ajassa sekä LP-menetelmässä keskeisessä roolissa ovat puheeksiottaminen ja yhteinen tapaaminen perheen kanssa tarpeen vaatiessa. Yhdessä aika- toimintamalli antaa rakenteen yhteiselle työlle koollekutsumisen käytäntöjen sekä toimijoiden yhteisen kalenteroinnin näkökulmasta. Yhteinen tapaaminen perheen kanssa saadaan sovittua näin ollen viiveettömästi.

Yhdessä ajan puheeksioton vaiheessa voidaan hyvin käyttää Lapset puheeksi- keskustelua ja itse Yhdessä aika perheen kanssa voidaan järjestää Lapset puheeksi- neuvonpitona. Lapset puheeksi- menetelmällä Yhdessä aikaa voidaan rikastuttaa ja menetelmä tukee Yhdessä ajan tavoitteita.

Menetelmän ja toimintamallin yhdistäminen, molempien parhaiden puolien huomioiminen ja siten ehyen kokonaisuuden muodostaminen on niin perheiden kuin perhekeskusverkostonkin edun mukaista ja tuo mukanaan paljon hyvää ja hyötyjä.


Perhekeskus -projektityöntekijät

Reetta Rossi, reetta.rossi@kuopio.fi, p. 044 718 5951

Merja Jumpponen, merja.jumpponen@kuopio.fi, p. 044 7185945


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!