Maksuton ehkäisy nuoren mielenterveyden edistäjänä
-

Julkaistu

Maksuton ehkäisy nuoren mielenterveyden edistäjänä

Viime aikoina nuorten mielenterveyden haasteet ovat olleet paljon pinnalla. Haasteet ovat monisyisiä, mutta ratkaisuja saattaa löytyä hyvinkin arkisista asioista. Olen ehkäisyneuvolassa työskennellessäni nähnyt miten ehkäisyyn liittyvät asiat voivat olla nuorten mielenterveyttä horjuttavia. Nuoret esimerkiski murehtivat sitä, onko heillä toimiva ehkäisy ja voiko siihen luottaa. Minun huoleni koskee nuorten maksutonta ehkäisyneuvontaa ja sitä, onko kaikilla nuorilla tasa-arvoinen mahdollisuus saada ehkäisyä.

Kuva: Kuvituskuva, Unsplash, Reproductive Health Supplies Coalition

Raskauksien keskeytykset vähenemässä, syynä maksuttoman ehkäisyn tarjonta

Vuonna 2021 Pohjois-Savossa tehtiin 281 raskaudenkeskeytystä. Tämä oli 47 vähemmän kuin vuonna 2020. Erityisesti alle 20-vuotiaiden raskauden keskeytykset ovat vähentyneet viime vuosina. Yhtenä merkittävänä tekijänä on kuntien maksuttomien raskauden ehkäisymenetelmien tarjoaminen. Maksuttomien ehkäisymenetelmien järjestäminen vaihtelee kuitenkin paljon kunnittain, niin Pohjois-Savossa kuin valtakunnallisesti. Ehkäisymenetelmien valikoimassa, saannin pituudessa ja kriteereissä on paljon eroavaisuutta.

Maksuttoman ehkäisyn nykytila hyvinointialueellamme

Suomen hallitusohjelmassa valmistellaan lakia alle 25-vuotiaiden maksuttoman raskauden ehkäisyn tarjoamisesta. Hyvinvointialueellamme on kokeiltu ja tutkittu, kuinka järjestämme ja kehitämme nuorten maksuttoman raskauden ehkäisyn palveluita. Teimme selvityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen maksuttoman raskauden ehkäisyneuvonnan nykytilasta ja osaamisesta. Saatujen tietojen pohjalta on tarkoitus kehittää alueen ehkäisyneuvontaa yhdenmukaisemmaksi.

Tein työelämälähtöisenä opinnäytetyönä POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeeseen selvityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen maksuttoman raskauden ehkäisyneuvonnan nykytilasta ja perusterveydenhuollon ehkäisyneuvontaa toteuttavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisesta. Selvityksen tuloksena kävi ilmi, että pohjoissavolaisten nuorten maksuttoman raskauden yhdenmukaisiin ehkäisyneuvonta palveluihin täytyy panostaa. Yhtenäistämistä tarvitaan seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden, yleisen ehkäisyneuvonnan kuin myös maksuttoman ehkäisyneuvonnan suhteen.

Yhdenmukaisuutta osaamisen kasvattamisella ja yhteistyöllä

Pohjois-Savon kunnissa tarjotaan niin lyhyt- kuin pitkävaikutteisiakin ehkäisymenetelmiä maksuttomasti. Jossakin kunnissa on lyhytvaikutteisia menetelmiä tarjottu minimissään 3–6 kuukautta maksuttomasti ja pisimmillään 25-vuoteen saakka. Pitkävaikutteisia menetelmiä tarjotaan kolmasosassa kunnista maksuttomasti. Pitkävaikutteisen menetelmän hyötynä on se, että ne vähentävät tehokkaammin tahattoman raskauksia. Ehkäisymenetelmän valinta tapahtuu ehkäisyneuvontaa antavan terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Valintaan liittyvät monet tekijät, ja näiden kartoitukseen tarvitaankin osaavaa ammattihenkilöstä.

Pohjois-Savon ehkäisyneuvonta asiakkaiden yhdenmukaisen palvelun saanninkin takia ehkäisyneuvontaa antavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista on tarpeen kehittää. Raskauden ehkäisyyn perehtyneet hoitajat voivat hoitaa nuorten perusterveiden ehkäisyn liittyviä käyntejä suhteellisen itsenäisesti, mutta kuitenkin tiiviissä yhteistyössä lääkärin kanssa. Koulutettujen hoitajien on mahdollista ottaa enemmän vastuuta ehkäisyneuvonnasta. Ehkäisyneuvonta on tärkeä keskittää sinne missä on aiheeseen koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Uusi hyvinvointialue tuo uuden mahdollisuuden tasa-arvoisille palveluille

Tulevalla hyvinvointialueellamme on tarkoitus taata asiakkaille tasa-arvoisia ja -laatuisia sekä helposti saatavia ja saavutettavia palveluita. Nyt kysymyksenä onkin, miten nämä asiat huomioidaan maksuttoman raskauden ehkäisyn palveluita järjestettäessä. Ei voida olettaa, että joidenkin palvelut heikkenevät. Vai voidaanko?

Pohjois-Savon maakunnan alueella nuoret ovat saaneet maksutonta raskauden ehkäisyä hyvin eriarvoisesti. Tulevalla hyvinvointialueella palvelujen yhtenäistäminen tuottaa haastetta, koska kunnissa on hyvin erilaiset kriteerit maksuttoman raskauden ehkäisyn tarjoamisen suhteen. Hyvinvointialueellamme on turvattava maksuttoman raskauden ehkäisyn saanti ainakin entisten kriteerien mukaan. Tasa-arvoon vedoten koko maakuntaan tulisi tehdä yhtenäiset ohjeet maksuttoman raskauden ehkäisyn suhteen.

Pohjois-Savon yhtenäisen ehkäisyneuvonnan toimintaohjelmassa on huomioitava kansalliset ohjeet ja suositukset, sekä lait ja asetukset. Maksuton raskauden ehkäisyneuvonta on tiivis osa yleistä ehkäisyneuvontaa, joten yhdenmukaistamisessa on tärkeää käsitellä koko ehkäisyneuvontaa. Suositukset koko alueen maksuttoman raskauden ehkäisyn toteuttamisesta on tarpeen. Se toimisi myös tulevan lain täytäntöönpanon pohjana. Maksuton raskauden ehkäisy vaatii hyvinvointialueen päättäjiltä sitoutumista, koska maksuton raskauden ehkäisy tulee kuitenkin vaatimaan rahaa hyvinvointialueen kirstusta.

Panostukset ennaltaehkäisyyn ovat investointeja rahalliseen ja hyvinvoinnin kassaamme

Maksuton raskauden ehkäisy vähentää huomattavasti tahattomia raskauksia. Hyvään ehkäisyneuvontaan on panostettava, koska kansainväliset sekä suomalaiset tutkimukset osoittavat, että hyvä ehkäisyneuvonta sekä maksuton raskauden ehkäisy vähentää ei-toivottujen raskauksien määriä. Tärkeää olisi panostaa nyt ennaltaehkäisyyn. Hyvinvointialueella on tärkeää tarjota kaikille nuorille laajalla valikoimalla, yhtenäisin kriteerein maksuttomia raskauden ehkäisymenetelmiä!

 

Lue koko selvitys täältä

 


Ulla Särkkä

Hyvinvointikoordinaattori YAMK -opiskelija, Savonia ammattikorkeakoulu

Perhekeskuspalveluiden hankesuunnittelija


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!