Parempaa asiakaslähtöisyyttä sekä varautumista tulevaisuuden vaatimiin velvoitteisiin - Sotekeskuksen projektikokonaisuus etsii ratkaisuja monisyisiin haasteisiin
-

Julkaistu

Parempaa asiakaslähtöisyyttä sekä varautumista tulevaisuuden vaatimiin velvoitteisiin - Sotekeskuksen projektikokonaisuus etsii ratkaisuja monisyisiin haasteisiin

Hei! Olen Anssi Uutela ja tulen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä, jossa viimeiset vuodet olen toiminut johtavana lääkärinä. Koko maassa kuten myös Pohjois-Savossa mennään parhaillaan vauhdilla kohti yhteistä hyvinvointialuetta, minkä vuoksi myös minun työtehtäväni ovat viime aikoina keskittyneet tulevan hyvinvointialueen palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Toimin Pohjois-Savon tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa projektipäällikkönä ja vastuullani ovat palveluun ohjautuminen, ennaltaehkäisevä työ ja monialainen yhteistyö sotekeskuksessa -kokonaisuus (SOTEKESKUS). Esimerkkejä tämän projektin alla tapahtuvasta kehitystyöstä ovat erilaiset vastaanottomallit, asiakasohjaus ja -segmentointi sekä tutkimuksellisuuden kehittäminen.

Tässä projektikokonaisuudessa kokeillaan ja pilotoidaan keinoja, joilla voisimme vastata paremmin uuden SOTE-lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin esimerkiksi kiireettömän hoidon hoitotakuuseen liittyen sekä asiakaslähtöisyyden parantamiseen. Lisäksi meidän on ratkaistava Pohjois-Savossa esiin nousseita haasteita, joita ovat esimerkiksi pitkät välimatkat ja osin haasteelliset kulkuyhteydet, maamme korkein sairastavuus ja ikääntyvä väestö.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä ratkaistavana haasteena on akuutisti koko maatamme vaivaava pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Palveluita tuotetaan myös alueellamme monin eri menetelmin ja ne ovat myös eri tasoisia eri puolilla maakuntaa. Olemme nyt tilatneessa, jossa osaa toimintatavoistamme on pakko uudistaa ja yhtenäistää.

Toivomme myös löytävämme keinoja palveluiden yhdenmukaistamiseen, jotta pystymme tuottamaan alueemme asukkaille heidän tarpeitaan vastaavia palveluita tasavertaisesti.

Näiden meidän kehittämishankkeiden kautta haluamme luoda myös uudenlaisen työn tekemisen kulttuurin, jossa osallistamalla asiakkaitamme ja ammattilaisia on jatkuva kehittäminen arkipäivää ja voimme vastata erilaisiin ilmiöihin nykyistä paremmin ja ennakoiden.  Uskomme, että kehittämällä toimintatapojamme voimme vastata myös haastavaan henkilöstön saatavuuteen ja olla jatkossa nykyistä houkuttelevampi ja pitovoimaisempi työnantaja kyetessämme tarjoamaan laajemmin erilaisia työskentelymahdollisuuksia alueemme ammattilaisille.

Pohjois-Savossa tämän projektin kehittämisestä vastaavat Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Siilinjärven kaupunki yhdessä kumppaniorganisaatioidensa kanssa. Vastuukehittäjinä toimii Varkaudessa Sanna Tchaplinski tutkimuksellisuuden ja kehittämistoiminnan sekä monialaisen tiimityömallin osalta. Ylä-Savossa monialaisen tiimityömallin kehittämistyöstä vastaavat Iiris Repo ja Merja Vartiainen sekä geneerisen palveluohjauskokonaisuuden osalta Juho Rytkönen. Siilinjärvellä kehitetään palvelutarjotinta hyvinvointialueelle ja pilotoidaan monialaisen työparityöskentelyn mallia vastaanottotyössä vastuukehittäjä Katja Myllysen toimesta. Kuopiossa kehitetään asiakassegmentointia ja konsultaatiokäytäntöjä, joiden osalta vastuukehittäjänä toimii Virpi Kilpeläinen.


Lisätietoja:

Anssi Uutela

Projektipäällikkö
Palveluun ohjautuminen, ennaltaehkäisevä työ ja monialainen yhteistyö sotekeskuksessa

POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

anssi.uutela@ylasavonsote.fi


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!