POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Hyvinvointialueellamme etsitään vaikuttavampia toimintatapoja, jotta paremmin voiva Pohjois-Savo tulisi todeksi. POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen toimesta saamme kokemusta siitä, minkälaisilla toimintavoilla voimme lisätä sekä hyvinvointialueen asiakkaiden että työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

-

Ajankohtaista

Apua siellä, missä sitä eniten tarvitaan – Psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat toimintansa osassa Pohjois-Savon alueen kouluissa

Osana POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja hoidon saatavuus sekä hoitoon pääsy -projektia järjestetään kokeilu, jossa Pohjois-Savon alueen kouluihin jalkautuu psykiatrisia sairaanhoitajia auttamaan masennus- ja ahdistusoireista kärsiviä lapsia ja nuoria. Hankesuunnittelija Pauliina Rissanen on koonnut lähes vuoden verran pohjatietoa ja verkostoja kokeilun onnistumiseksi.

Hyvinvointitarjotin tuo järjestöjen tarjooman osaksi sote-palvelutarjontaa

Järjestöissä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rinnalla hyvinvointia tukevaa ja täydentävää toimintaa, joista Pohjois-Savon asukkaat ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat hyötyvät. Pohjois-Savossa on noin 5000 järjestöä ja yhdistystä, joista sote-alan järjestöjä on n. 500.

Monialainen vanhempainilta toi perheet ja lähialueen toimijat yhteen Iisalmessa

Iisalmessa järjestettiin monitoimijaisen yhteistyön merkeissä koko perheen yhteinen vanhempaintapahtuma lauantaina 23.4.2022 Päiväkoti Simpukassa. Tapahtuman suunnittelu lähti liikkeelle POSOTE20-hankkeen vanhempien ryhmämuotoisen toiminnan kehittämisestä osana perhekeskustoimintaa.

Mistä geneerisessä palveluohjauksessa on kyse ja miksi asiakkaan tarpeiden tunnistaminen on niin tärkeää?

Geneerisestä palveluohjauksesta puhuttaessa nousee esiin paljon ajatuksia ja mietteitä, kuten on aiheen ympärillä toimijoitakin. Asiakkaan kannalta on ollutkin tärkeää mistä puhutaan. Aluksi on täytynyt hahmottaa kokonaiskuva mitä geneerisellä mallilla tarkoitetaan ja mitä siltä haetaan tulevalla hyvinvointialueella.

Parempaa asiakaslähtöisyyttä sekä varautumista tulevaisuuden vaatimiin velvoitteisiin - Sotekeskuksen projektikokonaisuus etsii ratkaisuja monisyisiin haasteisiin

Hei! Olen Anssi Uutela ja tulen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä, jossa viimeiset vuodet olen toiminut johtavana lääkärinä. Koko maassa kuten myös Pohjois-Savossa mennään parhaillaan vauhdilla kohti yhteistä hyvinvointialuetta, minkä vuoksi myös minun työtehtäväni ovat viime aikoina keskittyneet tulevan hyvinvointialueen palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

POSOTE20-hankkeessa tapahtuu

Kokeillaan ja autetaan samanaikaisesti 💛 Psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat osassa alueemme kouluista ja tuovat kovasti kaivattua apua ja tukea...

Kokeillaan ja autetaan samanaikaisesti 💛 Psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat osassa alueemme kouluista ja tuovat kovasti kaivattua apua ja tukea...

Kokeillaan ja autetaan samanaikaisesti 💛 Psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat osassa alueemme kouluista ja tuovat kovasti kaivattua apua ja tukea...

Puheeksiotto on yksi keino löytää vaikuttavampia auttamisen keinoja hyvinvointialueellemme. Siilinjärven Perheentalolla puheeksiottoa käytetään...

Kokeillaan ja autetaan samanaikaisesti 💛 Psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat osassa alueemme kouluista ja tuovat kovasti kaivattua apua ja tukea...

Puheeksiotto on yksi keino löytää vaikuttavampia auttamisen keinoja hyvinvointialueellemme. Siilinjärven Perheentalolla puheeksiottoa käytetään...

Monialainen vanhempainilta toi perheet ja lähialueen toimijat yhteen Iisalmessa: "Ajatuksena on jatkossakin järjestää vastaavanlaista toimintaa...

Sähköisen asioinnin ja digihoitopolkujen hankekokonaisuus kutsuu sinut mukaan sepelvaltimotautipotilaiden verkkokuntoutuksen suunnittelutyöpajaan...