Mahdollisuus tehdä jotain toisin
-

Julkaistu

Mahdollisuus tehdä jotain toisin

Millaista olisi, jos… Asiakas saisi tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla? Työntekijä ei jäisi yksin ratkaisemaan asiakkaan vaativaa tilannetta? Palvelut olisivat yhdessä asiakkaiden kanssa suunniteltuja? 

No, kokeillaan!  

Toimivat käytännöt löydetään kokeilemalla

POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen toinen vaihe käynnistyi kuluvan vuoden alusta. Noin 60 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista aloittaa työnsä paikallisissa sote-organisaatioissa. Tarkoitus on kokeilla ja vahvistaa työmenetelmien ja toimintamallien käyttöönottoa, joiden arvioidaan parantavan hoitoon pääsyä, edistävän ammattilaisten yhteistä työskentelyä ja lisäävän asiakkaiden osallisuutta.  

Kokeilujen kautta saamme arvokasta tietoa siitä, mikä oikeasti toimii sekä löydämme ratkaisuja pullonkauloihin yhdessä paikallisten sote-ammattilaisten, järjestötoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokeilut ravistelevat totuttuja käytäntöjä ja herättelevät toimimaan ja ajattelemaan toisin. Niissä piilee muutoksen siemen. Haluammekin osaltamme olla luomassa innostavaa, perinteiset rajat ylittävää ja yhdessä oppimiseen perustuvaa toimintakulttuuria. 

Mistä tiedämme, mitä kannattaa kokeilla? 

Hankkeessa kokeillaan ja otetaan käyttöön jo testattuja ja toimiviksi todettuja toimintamalleja. Esimerkiksi perhekeskusmallia on kehitetty kansallisessa ohjauksessa vuosia. Toimivista käytännöistä on kertynyt tietoa, jonka pohjalta käytäntöjen uudistamista jatketaan yhdessä kuntien, järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken.   

Käytettävissämme on myös kansallisesti koottua tietoa sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluohjausta, ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä tai asiakkaan osallisuutta edistävistä toimintamalleista. Kokeiluin voimme testata ja tunnistaa juuri Pohjois-Savon hyvinvointialueella toimivia käytäntöjä. Rinnalla tuotetaan myös tietoa, jonka avulla voimme arvioida onko suunta oikea tai onko tarpeen muuttaa kurssia. 

Muutos - pakkopullaa vai laskiaispullaa? 

Muutosta odotetaan, siitä innostutaan ja sitä vastustetaan. Tekoja tarvitaan, jotta hyvinvointialueellamme pystytään vastaamaan mm. väestön ikääntymisestä johtuviin tai lasten, nuorten ja työikäisten psykososiaalisen tuen ja hoidon tarpeisiin sekä hillitsemään alati nousevia kustannuksia. 

Koronapaineiden keskellä hanke ja käytäntöjen uudistaminen voivat tuntua toissijaisilta. Toisaalta tiedämme, että kehittämisintoa kentältä löytyy. Nykyiset sote-organisaatiot ovat olleet aktiivisesti suunnittelemassa kehittämistoimenpiteitä aiemmin tekemänsä työn jatkoksi. Kokemukset siitä, että asioita voi tehdä paremmin, vahvistavat sitoutumista ja työn kokemista merkitykselliseksi.  

Vastuu ja velvollisuus painaa

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankerahoitusta Pohjois-Savoon yhteensä 10 miljoonaa euroa vuosille 2020–2023. Meillä on painava vastuu käyttää myönnetyt eurot siten, että hankkeen toimenpiteet konkreettisesti edistävät parempaa palvelujen saatavuutta asiakkaalle ja sujuvampia toimintakäytäntöjä työntekijöille. Tähän meitä velvoittavat myös kansallinen Sote-uudistus ja uudistuva lainsäädäntö. 

Meillä Pohjois-Savossa on ainutlaatuinen mahdollisuus kokeilla, mitä voimme saada aikaan ravistelemalla totuttuja toimintatapoja ja tekemällä toisin. Valmista ei tule, mutta vauhtiin päästään. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii koko hyvinvointialueen tuen ja yhteisen tahtotilan. Hihat on jo kääritty, jatketaan tästä yhdessä! 
 


Minna Rytkönen
Hankepäällikkö
POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus-hanke


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!