Yhteinen aika perheen arjen tukena
-

Julkaistu

Yhteinen aika perheen arjen tukena

On tavallista, että lasten, nuorten ja perheiden elämässä esiintyy arkea kuormittavia tekijöitä. Sen sijaan, että perhe ottaisi tilanteensa puheeksi esimerkiksi päiväkodin työntekijän tai terveydenhoitajan kanssa, sinnittelee perhe asian kanssa usein yksin. Jotta perheet saisivat sopivaa tukea arkeensa oikea-aikaisesti, tulee asiat ottaa puheeksi varhaisessa vaiheessa joko perheen tai työntekijän toimesta. 

Yhteistä aikaa järjestettäessä perhe kutsuu yhdessä työntekijän kanssa tarvittavaa osaamista yhteiseen tapaamiseen. Osaamista voidaan kutsua sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluista, seurakunnasta ja kolmannelta sektorilta. Yhteinen aika pyritään järjestämään paikassa, jonne perheen on mahdollisimman vaivatonta saapua. 

Yhteinen aika on perheen aikaa

Ei ole tarkoituksenmukaista, että ammattilaiset keskenään pohtivat ratkaisuja perheelle, vaan olennaista on kuulla lapsen, nuoren ja perheen oma kokemus elämäntilanteestaan ja pohtia ratkaisuja yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena on, että yhteisellä ajalla osallistujille muodostuu yhteinen ymmärrys perheen tilanteesta ja kaikille mahdollistuu osallistuminen keskusteluun. 
Yhteisellä ajalla sovitaan yhdessä toimintatavoista, jatkotyöskentelystä ja yhteydenpidosta. Tärkeää on nimetä myös vastuutyöntekijä, joka pitää yhteyttä perheeseen ja kysyy, miten perheellä arki on sujunut yhteisen ajan jälkeen. 

Perheet ovat hyötyneet yhteisestä ajasta ammattilaisten kanssa

Perheiltä kiitosta on saanut se, että perheen tilanteen kannalta oikeat ammattilaiset ovat olleet samassa paikassa yhtä aikaa. Näin ollen perheen ei ole tarvinnut kertoa tilannettaan toistamiseen eri tahoille. Yhteisellä ajalla käydyn keskustelun myötä on löydetty tilanteisiin ratkaisuja varhaisessa vaiheessa ja tapaamiset ovat auttaneet perhettä hahmottamaan tilannettaan kokonaisuutena.
Yhteinen aika -käytäntö on osa monitoimijaista yhteistyömallia. Sen käyttöönottoa edistetään laajasti osana POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus -hanketta. Monitoimijainen yhteistyömalli on tällä hetkellä kokeiltavana tai käytössä kahdeksassa sote-organisaatiossa Pohjois-Savon alueella.

Lisätietoja:

Monitoimijainen yhteistyömalli - Posote20
Perhekeskus projektityöntekijät
Reetta Rossi reetta.rossi@kuopio.fi p. 044 718 5951
Merja Jumpponen merja.jumpponen@kuopio.fi p. 044 718 5945


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!