Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden toimivuus on keskiössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä
-

Julkaistu

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden toimivuus on keskiössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä

Julkisuudessa on käyty tiivistä keskustelua lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tilasta Pohjois-Savossa. Isot yhteiskunnalliset haasteet, resurssipula, rekrytointiongelmat ja mielenterveysongelmien määrä laittavat palvelujärjestelmämme kestokyvyn koetukselle päivittäin. Ratkaisuja kaivataan kipeästi.  

Hiukan lyhennetty versio julkaistu Savon Sanomissa 5.11.2021

Tähän tarjoaa tukea ministeri Kiurunkin esiin tuoma Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma. Se mm. rahoittaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen resursointia ja kehittämistä sekä toiminnan uudistamista ison hallinnollisen sote-uudistuksen rinnalla.  Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa ohjelmaa toteutetaan koko maakunnassa kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Yhteistyö hankkeessa on toiminut hyvin. 
   
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäiseviä varhaisia toimia on lisätty kouluissa ja oppilaitoksissa hankeen alusta alkaen (Savon Sanomat 17.3.2021). Tätä työtä on tehty KYSin linjajohtaja Tarja Koskisen johdolla. Pohjois-Savossa jo yli 120 nuorta on hyötynyt lyhytkestoisesta vuorovaikutteisesta ohjausmenetelmästä (IPC), joka auttaa erityisesti masennuksen varhaisessa vaiheessa. Menetelmään ovat kouluttautuneet laajasti mm. oppilas- ja opiskeluhuollon ammattilaiset. Seuraavassa vaiheessa henkilöstöä koulutetaan myös Cool Kids-menetelmän käyttöön, joka toimii tutkitusti lasten ja nuorten ahdistuksen varhaiseen vaiheeseen. 
   
Juuri päättyneessä Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman täydennyshaussa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden toimivuuden ja saatavuuden parantamiseen Pohjois-Savossa haettiin lähes miljoona euroa (Savon Sanomat 16.10.2021). Rahalla palkataan mm. kaksi neuropsykiatrista asiantuntijaa ja kuusi psykiatrista sairaanhoitajaa sekä ostetaan perusterveydenhuollon lääkärin ja erikoissairaanhoidon lääkärin työpanosta. Kokeiluvaiheessa psykiatriset sairaanhoitajat jalkautuvat erikoissairaanhoidon lasten- ja nuorisopsykiatrisesta yksiköstä kuuden kunnan alueen kouluihin mm. Kuopioon. Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille varhaista tukea ja hoitoa monialaisessa yhteistyössä sekä purkaa erikoissairaanhoidon jonoa nuorisopsykiatriseen hoitoon. 
   
Samat rekrytointiin liittyvät ongelmat, jotka varjostavat palvelutuotantoa, vaikuttavat myös kehittämishankkeisiin. Tästä huolimatta uskomme, että hanke tarjoaa Pohjois-Savon alueelle hyvän mahdollisuuden uudistaa ja kehittää asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveysalan palveluita sekä toimintaa tulevalle hyvinvointialueelle. 
   
Hyvinvointialueuudistus tuo ison muutoksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. On hyvä tunnistaa, että nykyjärjestäjien väliset rajat ovat 2023 vuoden alusta historiaa. Tämän jälkeen vain yksi järjestäjä, hyvinvointialue, vastaa kaikista Pohjois-Savon alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista, ennaltaehkäisevistä palveluista aina vaativiin yliopistosairaalatasoisiin palveluihin saakka. Tällöin koko palvelutarjontaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Viimeaikainen julkinen keskustelu on osoittanut, kuinka tärkeää on, että jatkossa koko palvelutuotanto on yhden järjestäjän vastuulla. Viime kädessä tämä on ennen kaikkea asiakkaan etu. 
  
Jussi Lampi 
Hankejohtaja, POSOTE20-hanke 
Pohjois-Savon liitto 
  
Minna Rytkönen 
Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma, hankepäällikkö, POSOTE20-hanke 
Pohjois-Savon liitto 


 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!