Sote-uudistuksen sanasto savoksi
-

Julkaistu

Sote-uudistuksen sanasto savoksi

Sote-uudistuksen myötä syntyy uusia käsitteitä. Helmikuussa julkistettiin valmisteilla oleva sote-uudistuksen sanasto, josta osan POSOTE20-hankkeen viestintäpiällikkö Hanna käänsi savoksi. Näiden humorististen käännösten myötä hankeviestintä toivottaa kaikille aurinkoista kevättä.  

Tässä sanastossa on ensin kuvattu sana Savon murteella, jonka alla virallinen, valmisteilla oleva sanasto. 

Asiakas = sinä tahi minä tae nuapurin Juakko, jolla o jonniinäköstä vaevoo tahi remppoo. 
Toimija, joka hankkii tai saa palveluja tai hankkii tuotteita 

Palvelu = tämä tarkottaapi sitä, että myö kaikki savolaiset suahaan apuva sillo ku myö sitä tarvittaan 
Organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke, joka kulutetaan tai koetaan 

Lähipalvelu = Palavelu, joka tulloopi iha kottiin asti 
Palvelu, jota annetaan asiakkaan kotiin, hänen päivittäisen elinympäristönsä lähellä tai tarjotaan asiakkaille helposti saavutettavana sähköisenä palveluna 

Terveyspalvelu = terveöspalavelu, jossa meetä aotettaan ku jossae o vikkoo tahi johonnii koskoo 
Terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoama tai antama palvelu, jonka tarkoituksena on määrittää henkilön terveydentila ja palauttaa hänen terveytensä tai ylläpitää sitä 

Sosiaalipalvelu = palavelu, jossa joku kuuntelloo tahi soettaa, että mittee sitä kuuluupi. Vae mänkö oekeen? 
Palvelu, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia. 

Asiakasohjaus = Häh? Mittee se tämä tarkottaapi? Kysyppä tät ni nuapurin Juakolta, ko se suottaapi tieteekkii 
Asiakkaalle annettava yleinen neuvonta ja ohjaus tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehtävä palveluohjaus 

Potilas = Tämä o heleppo! Sinä tahi minä, joka tarvii apuva 
Terveydenhuollon asiakas, joka saa terveyspalveluja terveysongelmiensa vuoksi 

POSOTE20-hanke = sote uuvistus tiällä meellä päen 
Hanke, joka koordinoi Pohjois-Savon sote-kehittämishankkeita ja sote-uudistuksen alueellista valmistelua. 

Uutinen sote-uudistuksen sanastosta löytyy tästä linkistä.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!