Tulevaisuuden sotekeskus tavoittelee asukkaille joustavaa asiointia
-

Julkaistu

Tulevaisuuden sotekeskus tavoittelee asukkaille joustavaa asiointia

Kuntaliiton kuntalaistutkimus 2020 -kyselyn mukaan kuntalaiset ovat varsin tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden saatavuuteen. Samalla kuitenkin alueemme hyvinvointitieto osoittaa, että sairastavuus on korkeaa ja tuen piiriin hakeudutaan myöhään.

Pohjois-Savon Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa halutaankin vahvistaa erityisesti ennaltaehkäisyä sekä sopivan ja oikea-aikaisen tuen saatavuutta parantamalla joustavaa asiointia.

Mahdollisuuksia omatoimiseen asiointiin

Osana POSOTE20 hankekokonaisuutta palvelujen saatavuutta parannetaan tuottamalla asukkaille luotettavia, turvallisia ja helposti käytettäviä sähköisiä palveluja. Sähköisestä sote- tai perhekeskuksesta voi varata aikoja, etsiä tietoa ja omahoito-ohjeita, täyttää hyvinvointimittareita ja riskitestejä sekä saada niiden tuloksena yksilöityä hyvinvointitietoa ja räätälöityä neuvontaa. Tarpeen mukaan sähköinen palvelu voi ehdottaa käyttäjälle vaikkapa alueen järjestöjen toimintoja tai ohjata sopivan tuen piiriin.

Ensikohtaaminen helposti saavutettavaksi

Aina omatoiminen asiointi ei riitä, tai se ei ole mahdollista. Tarvitaan kontakti oikeaan ihmiseen, jolta voi kysyä neuvoa ja jonka kanssa voi pohtia omaa tilannettaan sekä arvioida yhdessä, millainen apu tilanteessa olisi sopivaa ja riittävää. Kohtaava ammattilainen voi reagoida tilanteeseen heti, tarjota ratkaisuja, tehdä päätöksiä ja saattaa sopivan hoidon tai tuen piiriin.

Kehittämistyötä ohjaa periaate, että yhteydenotto on asukkaille helppoa ja esteetöntä. Sitä varten tarvitaan erilaisia kanavia kohtaavan ammattilaisen tavoittamiseksi.

Esteettömyyttä monipuolisilla kanavilla

Perinteisen vastaanottopalvelun lisäksi, yhteyden otto voi tapahtua asukkaan lähettämän sähköisen yhteydenottopyynnön kautta, chatissa tai videoyhteydellä. Kohtaavan ammattilaisen voi tavata myös sotekeskuksen ulkopuolella kuten asukastuvalla, perheentalolla tai vaikkapa ostoskeskuksessa.

Toimintakäytäntöjen kehittämisessä kiinnitetään huomiota siihen, että tarpeiden tai huolien puheeksi ottaminen on mahdollista kenen tahansa lähellä olevan ammattilaisen kanssa. Esimerkiksi perhekeskusmallissa lasten ja perheiden kanssa työskentelevien toimijoiden kesken on sovittu yhteisestä toimintatavasta, kun puheeksi oton jälkeen ilmenee tarvetta miettiä perheen tilannetta tarkemmin esimerkiksi terveydenhoitajan tai sosiaaliohjaajan kanssa.

Monialainen tuki ja verkoston mahdollisuudet aktiivisesti käyttöön

Asiakkaan tilanteen moniulotteisempaa tarkastelua varten sote- ja perhekeskuksiin on rakenteilla moniammatillisia tiimejä. Tällöin ensivaiheen kohtaava ammattilainen voi asiakkaan kanssa sovitusti pyytää tiimistä työparin tai hyödyntää tiimin osaamista asiakkaan tilanteen ja hoidon tarpeen arvioimiseksi. Kun tilanne vaatii erityistason osaamista, konsultaatioapua voidaan pyytää erikoissairaanhoidosta tai vaativan sosiaalityön palveluista.

Tulevaisuuden sotekeskuksessa palveluverkostoksi tunnistetaan myös soten ulkopuoliset palvelut. Tärkeitä toimijoita ovat esimerkiksi Kela tai työvoimapalvelut. Myös järjestöjen tai seurakunnan toimintoja kuten diakoniatyötä voidaan suunnitella yhteistyössä asiakkaan arjen tueksi.

Joustava asiointi edellyttää yhteen toimivaa systeemiä

Joustava asiointikokemus edellyttää systeemin ja sen osien saumatonta yhteentoimivuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sotetoimijoiden ja yhteistyöverkoston kesken on sovittu yhteisistä toimintatavoista. Sujuvan toiminnan edellytyksiä ovat lisäksi toimiva teknologia ja tietojärjestelmät. Joustava asiointi vaatii myös yhteisen työn johtamista.

Meillä on vielä paljon tehtävää joustavan asioinnin saavuttamiseksi. Tulevaisuuden sotekeskushankkeen kehittäjäorganisaatiot ja kehittäjät tekevät kovasti työtä tämänkin tavoitteen saavuttamiseksi.

Minna Rytkönen, Hankepäällikkö, Tulevaisuuden sotekeskushanke, POSOTE20


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!