Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen on yhteistä työtä
-

Julkaistu

Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen on yhteistä työtä

Lasten ja nuorten mielenterveys puhututtaa laajasti. Nuorten masennus-. ja ahdistusoireilu on varsin yleistä ja jopa 9 %:a nuorista on hoidettu erikoissairaanhoidossa. Tilanne on huolestuttava, mutta päivittelyn sijaan tarvitaan tekoja.

Yhdessä kohti ratkaisuja

Pohjois-Savossa on lähdetty systemaattisesti etsimään ratkaisuja. Työtä on tehty kuntarajat ylittäen soten, perusopetuksen ja oppilashuollon, nuorisotyön sekä järjestötoimijoiden kanssa yhdessä.

Suuntana on, että monialainen varhainen tuki ja hoito ovat helposti lasten ja nuorten saatavilla. Yhä useammassa koulussa koulupsyykkarit ovat läsnä arjessa ja oppilashuollon työntekijät tarjoavat varhaista tukea näyttöön perustuvin menetelmin.

Lapsen ja nuoren mielenhyvinvointi vahvistuu, kun vanhemmuus vahvistuu

Keskittyminen pelkästään mielenterveysongelman hoitoon ei riitä. Tiedetään, että kuormittavat tilanteet perheissä kuten vanhempien oma jaksamattomuus, parisuhteen ristiriidat tai perheen aikuisten päihteiden käyttö heijastuvat lasten mielenhyvinvointiin. Ennaltaehkäisevästi toimenpiteitä suunnataan siis myös perheisiin.

Perhekeskusmallissa lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivat tahot sitoutuvat toimimaan yhdessä ennalta sovittujen käytäntöjen ja menetelmien mukaisesti. Tästä hyvä esimerkki on Lapset puheeksi -toimintamalli. Kun koko verkosto toimii samaan suuntaan, on aito mahdollisuus saada muutoksia aikaan.

Osallisuus ja kokemus tuen hyödyllisyydestä kulkevat käsi kädessä

Ilman lasten ja nuorten arjen ymmärtämistä, ilman heidän kokemustensa kuulemista parhaatkin pyrkimykset jäävät puolitiehen.  Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen vahvistaa tuen kokemista itselle hyödyllisenä ja vaikuttavana. Lasten ja nuorten osallisuuden tukena nuorisotyön ja järjestöjen toimijoilla on merkittävä rooli.

Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen on yhteistä työtä. Maakunnallista kehittämistyötä kuntien kanssa on tehty LAPE hankekaudella (2017-2019) ja työ jatkuu nyt POSOTE20 hankkeessa (2020-2022). Paljon on vielä tekemistä, mutta suunta on selkeä: Hyvin voivat ja arkensa mielekkäänä kokevat lapset ja nuoret.

Blogitekstin kirjoittaja: Minna Rytkönen, Lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntija, POSOTE20 -hanke


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!