TYÖPAJA: osallisuus- ja järjestöt
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Teams -tapaaminen

Tapahtuman kohderyhmä: POSOTE20 -kehittäjät sekä kuntien ja kuntayhtymien työntekijät, joiden toiminnassa käsitellään työpajan aihetta


Lisätiedustelut

Anne Aholainen
044 714 2676
anne.aholainen@pohjois-savo.fi

-

TYÖPAJA: osallisuus- ja järjestöt

Työpajat on tarkoitettu POSOTE20 -hankkeessa mukana oleville kehittäjille. Työpajoissa on tarkoitus varmistaa se, että hankkeissa edetään samaan suuntaan.

Osallisuus on läpileikkaava teema  POSOTE20 -hankkeessa. Työpajan tarkoituksena on koota osallisuustyötä yhteen ja varmistaa yhteistyön onnistuminen POSOTE20 -hankkeessa.

Tässä työpajassa:

  • Päivitetään tieto siitä, missä osallisuus- ja järjestöyhteistyössä mennään.
  • Käydään läpi asiakasraatitoiminnan malleja.
  • Käydään läpi järjestöjen verkostoja Pohjois-Savossa ja keskustellaan mahdollisuudesta hyödyntää niiden asiantuntemusta. 

Maakunnalliset työpajat on tarkoitettu POSOTE20 -hankkeen kehittäjille. Tavoite on antaa kehittäjille keskustelualusta yhteisen linjan löytämiseksi. Yhteisiksi teemoiksi on tunnistettu seuraavat: digitaalinen kehittäminen, johtaminen, osallisuus, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointi sekä monialainen yhteistyö.

Työpajoissa käsitellään myös palvelukokonaisuuksia, jotka tarvitsevat erityistä tarkastelua. Näitä ovat tällä hetkellä sosiaalihuollon palvelut, iäkkäiden palvelut ja asiakaslähtöiset mielenterveyspalvelut.

Mikäli oma työsi koskettaa tätä aihealuetta Pohjois-Savon alueella, niin ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia.


Kutsu kaveri mukaan!