Työpaja: Monialaisuus ja asiakas- ja palveluohjaus
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Teams-tapaaminen

Tapahtuman kohderyhmä: Maakunnalliset työpajat on tarkoitettu POSOTE20 -hankkeen kehittäjille.


Lisätiedustelut

Minna Rytkönen, Lape-asiantuntija, Hankepäällikkö, Tulevaisuuden sotekeskus. minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

Anne Aholainen, Osallisuus ja järjestökoordinaattori, anne.aholainen@pohjois-savo.fi

-

Työpaja: Monialaisuus ja asiakas- ja palveluohjaus

Monialaista tiimityötä ja asiakas- ja palveluohjausta kehitetään useassa POSOTE20 -hankkeessa. Työpajan tarkoituksena on koota työtä yhteen ja varmistaa yhteistyön onnistuminen POSOTE20 -hankkeessa. Näin varmistetaan työskentelyn eteneminen samaan suuntaan, vältetään päällekkäistä työtä ja hyödynnetään yhteinen työskentely tehokkaasti.

Maakunnalliset työpajat on tarkoitettu POSOTE20 -hankkeen kehittäjille. Tavoite on antaa kehittäjille keskustelualusta yhteisen linjan löytämiseksi. Yhteisiksi teemoiksi on tunnistettu seuraavat: digitaalinen kehittäminen, johtaminen, osallisuus, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointi sekä monialainen yhteistyö.

Työpajoissa käsitellään myös palvelukokonaisuuksia, jotka tarvitsevat erityistä tarkastelua. Näitä ovat tällä hetkellä sosiaalihuollon palvelut, iäkkäiden palvelut ja asiakaslähtöiset mielenterveyspalvelut.

Mikäli oma työsi koskettaa tätä aihealuetta Pohjois-Savon alueella, niin ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia.


Kutsu kaveri mukaan!