Työpaja: Iäkkäiden palvelukokonaisuus POSOTE20 -hankkeessa
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Teams-tapaaminen

Tapahtuman kohderyhmä: POSOTE20 -hankkeen kehittäjät sekä vanhuspalveluiden johto ja asiantuntijat


Lisätiedustelut

Minna Rytkönen, Lape-asiantuntija, Hankepäällikkö, Tulevaisuuden sotekeskus. minna.rytkonen@pohjois-savo.fi
044 714 2673

Anne Aholainen, Osallisuus ja järjestökoordinaattori, anne.aholainen@pohjois-savo.fi
044 714 2676

-

Työpaja: Iäkkäiden palvelukokonaisuus POSOTE20 -hankkeessa

Iäkkäiden palvelukokonaisuutta kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa (osana POSOTE20 -kokonaisuutta). Työpajan tarkoitus on koota iäkkäiden palveluissa tehtävää kehittämistyötä yhteen niin Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa kuin kunnissa. Tavoitteena on varmistaa työskentelyn eteneminen samaan suuntaan, välttää päällekkäinen työskentely, sekä hyödyntää yhteinen työskentely tehokkaasti.

Maakunnalliset työpajat on tarkoitettu POSOTE20 -hankkeen kehittäjille. Tavoite on antaa kehittäjille keskustelualusta yhteisen linjan löytämiseksi. Yhteisiksi teemoiksi on tunnistettu seuraavat: digitaalinen kehittäminen, johtaminen, osallisuus, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointi sekä monialainen yhteistyö.

Työpajoissa käsitellään myös palvelukokonaisuuksia, jotka tarvitsevat erityistä tarkastelua. Näitä ovat tällä hetkellä sosiaalihuollon palvelut, iäkkäiden palvelut ja asiakaslähtöiset mielenterveyspalvelut.


Kutsu kaveri mukaan!