Työpaja: Digitaalinen kehittäminen POSOTE20 -hankkeessa
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Teams-tapaaminen

Tapahtuman kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kunnan toimijoille, jotka vastaavat kunnan sähköisten sotepalvelujen ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotosta, suunnittelusta ja kehittämisestä.


Lisätiedustelut

Minna Rytkönen, Lape-asiantuntija, Hankepäällikkö, Tulevaisuuden sotekeskus. minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

Anne Aholainen, Osallisuus- ja järjestökoordinaattori, anne.aholainen@pohjois-savo.fi

-

Työpaja: Digitaalinen kehittäminen POSOTE20 -hankkeessa

Tervetuloa POSOTE20 digityöpajaan kuulemaan ja keskustelemaan sähköisten sotepalvelujen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä osana Pohjois-Savon POSOTE20 hanketta. Tilaisuus on mahdollisuus kysyä, tarkentaa, käydä keskustelua, esittää näkökulmia ja tutustua henkilöihin, jotka käytännössä näitä sähköisiä palveluja ja digitaalisia ratkaisuja kehittävät.

Digitaalisen kehittämisen työpajassa varmistetaan yhteistyön liikkeelle lähteminen POSOTE20 -hankkeen alla toimivissa projekteissa. Näin varmistetaan työskentelyn eteneminen samaan suuntaan, vältetään päällekkäistä työtä ja hyödynnetään yhteinen työskentely tehokkaasti. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kunnan toimijoille, jotka vastaavat kunnan sähköisten sotepalvelujen ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotosta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Tilaisuudessa ovat mukana POSOTE20-hankkeen digikehittäjät rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sotekeskushankkeen projekteista.

”Alueemme yhteisten digiratkaisujen seuraavana etappina on yhteisen portaalin käyttö, jonne tuodaan kaikki sähköiset sote-palvelut seuraavien parin vuoden aikana. Portaaliin lisätään myös mahdollisuus käyttää kansallisia palveluita, kuten Omaolo-palvelua. Lisäksi tänne yhdistetään terveyskylä.fi:n kautta hyödynnettäviä digihoitopolkuja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Myös etävastaanotot ja chatit sekä sähköiset hoitokeskustelut tuodaan osaksi asukkaille tarjottavia palveluita nykyisten fyysisten käyntien ja yhteydenottotapojen rinnalle. Samalla viedään eteenpäin myös kotihoitoon liittyvää turvapalvelua sekä laajennetaan sen sisältöä mittarointiin ja diagnostiikkaan liittyvällä teknologialla, joka helpottaa hoidon suunnittelua sekä seurantaa ja tuo turvaa kotona olemiseen. ” 

Lue lisää Pohjois-Savon yhteisestä sotepalvelukanavasta täältä https://www.posote20.fi/ajankohtaista/uutiset/tavoitteena-yhteinen-sote-palvelukanava-pohjois-savon-asukkaille.html

Maakunnalliset työpajat on tarkoitettu POSOTE20 -hankkeen kehittäjille. Tavoite on antaa kehittäjille keskustelualusta yhteisen linjan löytämiseksi. Yhteisiksi teemoiksi on tunnistettu seuraavat: digitaalinen kehittäminen, johtaminen, osallisuus, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointi sekä monialainen yhteistyö.

Työpajoissa käsitellään myös palvelukokonaisuuksia, jotka tarvitsevat erityistä tarkastelua. Näitä ovat tällä hetkellä sosiaalihuollon palvelut, iäkkäiden palvelut ja asiakaslähtöiset mielenterveyspalvelut.

Mikäli oma työsi koskettaa tätä aihealuetta Pohjois-Savon alueella, niin ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia.


Kutsu kaveri mukaan!