Osallisuutta kehittämistyöhön keskiviikkoisin: Asiakasraadit suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tukena
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Teams -tapaaminen

Tapahtuman kohderyhmä: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä POSOTE20 -kehittäjät


Lisätiedustelut

Anne Aholainen
044 714 2676
anne.aholainen@pohjois-savo.fi

-

Osallisuutta kehittämistyöhön keskiviikkoisin: Asiakasraadit suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tukena

Viides vinkkipuolituntinen käsittelee asiakasraatia ja sen hyödyntämistä osana kehittämistyötä

"Asiakasraati on asiakkaita osallistava toimintamalli asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Raati on informatiivinen väline toiminnan laadun mittaamiseen, seurantaan ja kehittämiseen sekä johtamiseen." (Lähden Innokylä, Asiakasraati -toimintamalli)

Asiakasraatien pariin johdattelee Merja Ålander, asiakkuuspäällikkö, Kuopion yliopistollinen sairaala

LIITY KOKOUKSEEN VAPAASTI:Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

"Osallisuutta kehittämistyöhön keskiviikkoisin!" on sarja, jossa kerrotaan osallisuustyökaluista sekä menetelmistä, joita meillä on käytössä Pohjois-Savossa. Vinkkiosuus kestää n. 30 minuuttia ja 15 minuuttia käsitellään osallistujien kysymyksiä ja kehittämiskokemuksia.

Sarjan osat ovat seuraavat:

17.3. Kokemusasiantuntijat kehittämistyön ja sote-ammattilaisten kumppanina

Teppo Uotinen, koulutettu kokemusasiantuntija, Puhumalla paras! -hankkeen työntekijä

24.3. Järjestöjen kehittämiskumppanuus.

kehittämiskonsultti Miia Lahtela, SOS-lapsikylät

31.3.  Digiosallisuus - miten poistaa digitaalisten välineiden käytön esteitä?

Projektipäällikkö Maria Puustinen, Digivieri -hanke, Pohjois-Savon liitto

7.4. Osallisuusindikaattorit avuksi seurannan tukena.

Osallisuus- ja järjestökoordinaattori Anne Aholainen, POSOTE20 -hanke, Pohjois-Savon liitto

 


Kutsu kaveri mukaan!