Osallisuutta kehittämistyöhön keskiviikkoisin: Apukysymykset osallisuustyön välineenä, itsearvioinnin ja raportoinnin tueksi
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Teams -tapaaminen


Lisätiedustelut

Anne Aholainen
044 714 2676
anne.aholainen@pohjois-savo.fi

-

Osallisuutta kehittämistyöhön keskiviikkoisin: Apukysymykset osallisuustyön välineenä, itsearvioinnin ja raportoinnin tueksi

Toisella vinkkipuolituntisella tutustutaan apukysymyksiin, joita voi käyttää myös oma-arviointiin sekä raportointiin.

Osallisuuden 24 apukysymystä tukevat osallisuutta edistävän toiminnan kuvaamista, arviointia ja raportointia. Kysymykset pohjautuvat osallisuuden viitekehykseen ja kolmeen osallisuuden osa-alueeseen: osallisuus omassa elämässä, osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa ja osallisuus yhteisestä hyvästä.

Apukysymysten pariin ohjaamassa: Elina Pekonen, aluevastaava, Itä-Suomi, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, Diakonia-ammattikorkeakoulu

LIITY KOKOUKSEEN VAPAASTI: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

"Osallisuutta kehittämistyöhön keskiviikkoisin!" on sarja, jossa kerrotaan osallisuustyökaluista sekä menetelmistä, joita meillä on käytössä Pohjois-Savossa. Vinkkiosuus kestää n. 30 minuuttia ja 15 minuuttia käsitellään osallistujien kysymyksiä ja kehittämiskokemuksia.

Sarjan osat ovat seuraavat:

10.2. Perheet keskiöön! -toimintasuositus: Lasten osallisuuden vahvistaminen perhekeskustoiminnan kehittämisessä.

Sinikka Roth, Perhekeskusyhteistyön johtaja/Perheet keskiöön -hankkeen järjestöagentti, Mll Iisalmi

17.2. Kumppanuuspöydässä kestäviin ratkaisuihin

Seija Korhonen, osallisuusammattilainen, Mansikka ry (Leader)

3.3. Asiakasraadit suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tukena

Merja Ålander, asiakkuuspäällikkö, Kuopion yliopistollinen sairaala

17.3. Kokemusasiantuntijat kehittämistyön ja sote-ammattilaisten kumppanina

Teppo Uotinen, koulutettu kokemusasiantuntija, Puhumalla paras! -hankkeen työntekijä

24.3. Järjestöjen kehittämiskumppanuus.

kehittämiskonsultti Miia Lahtela, SOS-lapsikylät

31.3.  Digiosallisuus - miten poistaa digitaalisten välineiden käytön esteitä?

Projektipäällikkö Maria Puustinen, Digivieri -hanke, Pohjois-Savon liitto

7.4. Osallisuusindikaattorit avuksi seurannan tukena.

Osallisuus- ja järjestökoordinaattori Anne Aholainen, POSOTE20 -hanke, Pohjois-Savon liitto

 


Kutsu kaveri mukaan!