Nuorten psykososiaalisten menetelmien toimeenpanoprosessin kansallinen tilannekatsaus
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Teams-seminaari

Tapahtuman kohderyhmä: Nuorten psykososiaalisten menetelmien toimeenpanosta perustasolla tällä hetkellä vastaavat esihenkilöt, Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeiden puitteissa nuorten psykososiaalisten menetelmien toimeenpanosta vastaavat projektipäälliköt ja projektiasiantuntijat sekä yliopistosairaaloiden projektipäälliköt ja nuorisopsykiatrian ylilääkärit


Lisätiedustelut

Lisätietoja oman erva-alueesi THL:n aluekoordinaattorilta.

-

Nuorten psykososiaalisten menetelmien toimeenpanoprosessin kansallinen tilannekatsaus

– kahden iltapäiväseminaarin kokonaisuus maaliskuussa 15.3. ja 16.3.2021.

THL järjestää kaksi Teams -kokouksena toteutuvaa iltapäiväseminaaria koskien näyttöön perustuvien nuorten psykososiaalisten menetelmien toimeenpanoa osana Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeita. Seminaarit toteutuvat maanantaina 15.3.2021 klo 12-15 ja tiistaina 16.3. klo 13-15. Tarkempi ja päivitetty ohjelma löytyy THL:n tapahtumakalenterista. Seminaareja ei tallenneta.

Tilaisuus on jatkumoa syksyllä 2020 järjestetyille erva-alueellisille keskustelutilaisuuksille.

Miksi: Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina vahvistamalla ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvin menetelmin. Menetelmäkoulutuksen lisäksi tarvitaan menetelmän istuttamista paikalliseen toimintaympäristöön, palvelukokonaisuuksiin ja resursseihin. Toimijoiden verkostoituminen tukee ja vauhdittaa menetelmien levittämistä ja juurtumista osaksi pysyvää toimintaa.

Sisältö: Seminaarit antavat kansallisen tilannekuvan ja ohjaavat toimeenpanon kehittämistä sekä tukevat toiminnan juurruttamista osaksi Tulevaisuuden sote-keskuksen toimintaa tulevilla hyvinvointialueilla. Tulevaisuuden sotekeskus –aluekoordinaattorit auttavat alueiden toimijoita seminaariin valmistautumisessa. Seminaarissa käydään läpi, miten menetelmien koulutus ja käyttöönotto on erva-alueilla edennyt. Tapaamisessa jaetaan kokemuksia eri toimijoiden kesken ja opitaan toisilta. Tilaisuudet muodostavat kokonaisuuden, jonka aikana myös sovitaan yhteisistä toimintatavoista ja verkoston
jatkotyöskentelystä. Sen vuoksi suositus on, että samat osallistujat ovat mukana kummassakin tilaisuudessa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset seminaareihin 19.2. - 9.3.2021 välisenä aikana. Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Lisätietoja oman erva-alueesi THL:n aluekoordinaattorilta.

Tervetuloa mukaan!


Kutsu kaveri mukaan!