Näyttöön perustuvien menetelmien toimeenpanon kansallinen verkostotapaaminen - psykososiaalisten menetelmien toimeenpanon tuki, nuoret
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Teams-tapaaminen

Tapahtuman kohderyhmä: Tapaaminen on tarkoitettu kaikille menetelmäosaajille ja menetelmäohjaajille (IPC, CoolKids), sekä Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeiden hanketyöntekijöille ja muille alueellisille yhteyshenkilöille.

-

Näyttöön perustuvien menetelmien toimeenpanon kansallinen verkostotapaaminen - psykososiaalisten menetelmien toimeenpanon tuki, nuoret

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää kevään 2021 aikana kolme tilaisuutta, joissa tarkastellaan näyttöön perustuvien nuorille suunnattujen psykososiaalisten menetelmien toimeenpanon eri osa-alueita.

Ensimmäinen verkostotapaaminen järjestetään perjantaina 22.1.2021 klo 12-14. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina vahvistamalla ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvin menetelmin. Käyttöönoton ja laadun seurannan varmistamiseksi nuorten ohjautumista hoitoon, toteutuneita hoitoja ja hoidon laatua seurataan toimenpidekoodien ja oiremittarien avulla. Tähän ei ole valmiita käytäntöjä ja tietojärjestelmiä, ja tarvitaan yhteistä kehittämistyötä.

Tapaamisen sisältö:

  • Toimenpidekoodit ja diagnoosit
  • Oiremittarit alkuarviossa ja seurannassa
  • Kirjaamiskäytännöt eri alueilla (tähän osuuteen käytetään verkkotyökalua, varauduthan vastaamaan muutamaan kysymykseen).
  • Miten indikaattoreita voidaan koota kansalliselle tasolle

Ilmoittautuminen viimeistään 20.1.2021 linkin kautta. Tilaisuudesta tehdään tallenne.


Kutsu kaveri mukaan!