Sote-uudistuksen sanasto Savon murteella
-

Julkaistu

Sote-uudistuksen sanasto Savon murteella

Viäntyykö sote-uudistus savoksi? Kiäntyyhän se 👍 Julkaisemme sote-uudistuksen sanaston savoksi kaikkien meidän iloksi!

Sote-uudistuksen myötä syntyy uusia käsitteitä. Helmikuussa julkistettiin valmisteilla oleva sote-uudistuksen sanasto, josta osan viänsimme savoksi. 

Tämän myötä Pohjois-Savon soteuudistuksen sanasto on kaikille päivän selvää - vai onko sittenkään?

Hyvää aprillipäivää kaikille toivottaa Posote20-tiimi 😊

Tässä sanaostossa on ensin kuvattu sana Savon murteella, jonka alla virallinen, valmisteilla oleva sanasto. 

Asiakas = sinä tahi minä tae nuapurin Juakko, jolla o jonniinäköstä vaevoo tahi remppoo. 

  • Toimija, joka hankkii tai saa palveluja tai hankkii tuotteita 

Palvelu = tämä tarkottaapi sitä, että myö kaikki savolaeset suahaan apuva sillo ku myö sitä tarvittaan 

  • Organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke, joka kulutetaan tai koetaan 

Lähipalvelu = Palavelu, joka tulloopi iha kottiin asti 

  • Palvelu, jota annetaan asiakkaan kotiin, hänen päivittäisen elinympäristönsä lähellä tai tarjotaan asiakkaille helposti saavutettavana sähköisenä palveluna 

Terveyspalvelu = terveöspalavelu, jossa meetä aotettaan ku jossae o vikkoo tahi johonnii koskoo 

  • Terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoama tai antama palvelu, jonka tarkoituksena on määrittää henkilön terveydentila ja palauttaa hänen terveytensä tai ylläpitää sitä 

Sosiaalipalvelu = palavelu, jossa joku kuuntelloo tahi soettaa, että mittee sitä kuuluu. Vae mänikö oekeen? 

  • Palvelu, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia. 

Asiakasohjaus = Häh? Mittee se tämä tarkottaapi? Kysyppä tät ni nuapurin Juakolta, ko se suottaapi tieteekki 

  • Asiakkaalle annettava yleinen neuvonta ja ohjaus tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehtävä palveluohjaus 

Potilas = Tämä o heleppo! Sinä tahi minä, jokkkaene joka tarvihtoo apuva 

  • Terveydenhuollon asiakas, joka saa terveyspalveluja terveysongelmiensa vuoksi 

POSOTE20-hanke = sote uuvistus tiällä meellä 

  • Hanke, joka koordinoi Pohjois-Savon sote-kehittämishankkeita ja sote-uudistuksen alueellista valmistelua. 

Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!